maandag 23 mei 2016

Geld schenken verlaagt hoge bloeddruk

We weten al dat anderen bijstaan (pro-sociaal gedrag) je gezondheid kan bevorderen. Mensen zijn van nature zorgverleners en het uitvoeren van dat natuurlijke gedrag blijkt goed voor je te zijn. Dat blijkt te gelden voor hulpverlening aan familie en vrienden en voor het doen van vrijwilligerswerk.

Bestaan die positieve gezondheidseffecten ook voor het schenken van geld? Of alleen voor het daadwerkelijke helpen, dus het beschikbaar stellen van tijd?

Uit de nieuwe studie Is spending money on others good for your heart? blijkt dat ook het schenken van geld gezondheidsbevorderend is. De onderzoekers stelden dat vast door de deelnemers aan het onderzoek, 73 ouderen (> 65 jaar) met verhoogde bloeddruk, twee maal een bedrag van 40 dollar te geven, waarbij per toeval werd bepaald wie het geld voor zichzelf en wie het voor een ander moest besteden.

Het bleek toen dat degenen die het geld aan anderen moesten besteden, en dat ook hadden gedaan, daarna een lagere systolische bloeddruk (bovenwaarde) hadden dan daarvoor. Bovendien was hun bloeddruk lager dan van degenen die het geld aan zichzelf hadden besteed, terwijl die waarden bij de aanvang van het onderzoek niet van elkaar verschilden.

Dat lijkt een nogal overtuigende aanwijzing dat geld weggeven inderdaad gezondheidsbevorderend is. Want dit blijkt dus zelfs het geval te zijn als je er niet zelf voor gekozen hebt om het weg te geven, maar dat doet omdat je de opdracht daartoe hebt gekregen, (Dat mensen die geheel uit zichzelf meer van hun eigen geld weggeven aan anderen, een lagere bloeddruk hebben, is ook in dit onderzoek vastgesteld.)

Overtuigend is ook dat de grootte van het effect overeenkomt met dat van medicatie tegen hoge bloeddruk, met dat van frequent bewegen en met dat van dieetverandering.

Hoe zou het komen dat geld weggeven je bloeddruk verlaagt? Misschien dat je je er beter door gaat voelen, maar dat blijkt niet uit dit onderzoek. Wel was er een aanwijzing dat het weggeven beschermde tegen de negatieve effecten van stress.

Andere mogelijke verklaringen zijn dat het gevoel van eigenwaarde werd verhoogd of dat door de schenking de relaties met anderen geactiveerd werden. En we weten dat gevoel van eigenwaarde en sociale relaties beide bijdragen aan een lagere kans op hoge bloeddruk.

Geen opmerkingen: