woensdag 22 mei 2013

Waarom is het zo'n puinhoop in Europa? John Cassidy bespreekt Austerity: The History of a Dangerous Idea

Het boek Austerity: The History of a Dangerous Idea van Mark Blyth verdient veel aandacht en gelukkig is die er ook. Nu is er een bespreking door John Cassidy in The New Yorker. Zie de link onderaan. Zie eerder ook Paul Krugman en Larry Summers.

John Cassidy, de auteur van dat mooie boek How Markets Fail. The Logic of Economic Calamities, geeft de volgende ultrakorte samenvatting van de twee hoofdstukken (4 en 5) waarin Blyth de intellectuele geschiedenis uiteenzet van dat gevaarlijke idee:
Blyth rightly describes this whole sad story as an attempt to recreate a European version of the gold standard, the “barbarous relic” (Keynes) that helped bring about the Great Depression. But rather than confine himself to explaining and bemoaning the enduring appeal of austerity policies, Blyth explores their roots in the laissez-faire writings of Locke, Smith, and David Ricardo; the Treasury view of the nineteen-twenties; the Austrian business cycle theory of Friedrich Hayek and Joseph Schumpeter; the monetarism of Milton Friedman; the Washington Consensus of the I.M.F. and the World Bank; and the “expansionary austerity” school that emerged from Bocconi University, in Milan. With so much hinging on Germany, the discussion of postwar German ordoliberalism, which underpins Berlin’s hostility to expansionary policies, is particularly valuable.
Inderdaad, heel waardevol. Blyth heeft er echt, en terecht, veel werk van gemaakt om die intellectuele geschiedenis bij elkaar te zoeken, zich er in te verdiepen en om te laten zien hoe schraal de empirische evidentie altijd geweest is en nog is. Ik had die twee hoofdstukken net met oplopende verbazing en bewondering gelezen.

Waar blijft de Nederlandse vertaling?

Why Is Europe So Messed Up? An Illuminating History : The New Yorker:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten