dinsdag 1 juli 2014

Bingedrinken is een wapen in de statuscompetitie tussen jongeren

We leven in een maatschappij waarin jongeren bij het opgroeien uitzonderlijk veel in de vorm van statuscompetitie met elkaar omgaan. En omdat jongeren steeds meer met uitsluitend leeftijdsgenoten omgaan, zou het kunnen dat die statuscompetitie alleen nog maar toeneemt.

Gesteld dat er een toename van pesten is, en niet alleen maar een toename van aandacht daarvoor, zou dat een aanwijzing kunnen zijn in die richting. Zie Pesten hoort bij statuscompetitie.

Een andere aanwijzing zou de toename van het excessieve alcoholgebruik en dan vooral het binge drinken (comazuipen) door jongeren kunnen zijn. Want het lijkt er op dat binge drinken een wapen is in de statuscompetitie.

Voor de studie Drinking to reach the top: Young adults' drinking patterns as a predictor of status within natural drinking groups (betaalpoort) namen Canadese onderzoekers interviews af bij groepjes jongeren bij de ingang van een uitgaansdistrict. Samen met een online vervolgvragenlijst. Ze kregen zo een beeld van het drinkpatroon en van de status van die jongeren in hun groep. Die status werd vastgesteld door de jongeren elkaar te laten beoordelen op kenmerken als invloed en populariteit.

Het bleek toen dat degenen die per gelegenheid meer dronken (binge drinken), een hogere status in de groep hadden. Dit gold meer voor mannen dan voor vrouwen, hoewel het regelmatig drinken ook voor vrouwen hun status verhoogde. Het vermogen om in een ruk veel alcohol te kunnen verstouwen, lijkt dus inderdaad als cool en mannelijk te worden gezien. En daarmee statusverhogend. Voor vrouwen lijkt te gelden dat hun status er bij wint als ze met de populaire jongens mee kunnen doen.

We zouden de frequentie van binge drinken dus kunnen zien als een indicatie voor de mate van statuscompetitie onder jongeren. Wat weten we over hoe vaak jongeren binge drinken?  De Nationale Drug Monitor 2012 van het Trimbos Instituut (pdf) meldt:
In 2011 had bijna een op de drie (30%) scholieren in het voortgezet onderwijs in de afgelopen maand wel eens vijf glazen of meer alcohol bij één gelegenheid gedronken (‘binge drinken’) ongeveer evenveel meisjes als jongens.

Het percentage binge drinkers is tussen 2003 en 2011 gedaald. In 2003 was 40 procent van de scholieren in die leeftijdsgroep nog een binge drinker en in 2007 36 procent.

Onder degenen die drinken blijft het percentage binge drinkers echter onverminderd hoog: 66 procent in 2003, 68 procent in 2007 en 68 procent in 2011.

Binge drinken neemt snel toe met het ouder worden. Op zestienjarige leeftijd heeft meer dan de helft (57%) van de scholieren in de afgelopen maand wel eens aan binge drinken gedaan. Onder twaalfjarigen is dat drie procent.
 Dat zegt denk ik wel wat over de alomtegenwoordigheid van statuscompetitie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten