woensdag 24 oktober 2012

De donkere drie: psychopathie, narcisme en Machiavellianisme

De donkere kant van de menselijke sociale natuur lijkt in drie patronen voor te komen: psychopathie, narcisme en Machiavellianisme. Aan dit artikel (achter de poort) van de Oostenrijkse onderzoeker John Rauthmann ontleen ik dat Paulhus en Williams in 2002 hiervoor de benaming de "Donkere Drie" van de menselijke persoonlijkheid introduceerden (Dark Triad). Het zijn deze Donkere Drie die ik in het vorige bericht noemde als "fout". Het artikel van Rauthmann handelt over de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie.

Hoe worden ze in de wetenschappelijke literatuur omschreven? Ik volg hier de omschrijvingen van Rauthmann:
  • Psychopathie is de neiging tot impulsief zoeken naar spanning, koelbloedigheid, koude emotionaliteit, manipulatie en anti-sociaal gedrag. Wordt wel onderscheiden in een primaire component (emotionele oppervlakkigheid, gebrek aan empathie en berouw, oppervlakkige charme, en manipulatie) en een secundaire (sociaal afwijkend gedrag, weinig gesocialiseerd, impulsief, onverantwoordelijk, sensatie zoeken, delinquent gedrag).
  • Narcisme is de neiging tot een grandioos en overdreven positief zelfbeeld, gepaard met een negatieve kijk op anderen. Narcisten zijn extreem ijdel, zoeken aandacht en bewondering, voelen zich superieur,  claimen gezag en privileges en ze zijn exhibitionistisch, opschepperig en manipulatief.
  • Machiavellianisme is de neiging tot cynisme, misantropie, koelbloedigheid, pragmatisme en immoraliteit, afstandelijkheid, egoïsme en streven naar macht en geld, strategische lange-termijn planning en manipulatie.
In zijn onderzoek is Rauthmann nagegaan hoe psychopaten, narcisten en Machiavellianisten zichzelf zien, hoe ze anderen zien en hoe ze de interactie met anderen zien. En hij onderzocht hoe anderen hen zien en hoe anderen de interactie zien. Dat deed hij door studenten paarsgewijs een samenwerkingsspel te laten spelen (het NASA-spel), waarna ze allerlei vragen over de samenwerking en over het eigen en elkaars gedrag moesten beantwoorden. Ook moest iedere deelnemer vragenlijsten invullen waarmee de mate van psychopathie, narcisme en Machiavellianisme kon worden bepaald. De resultaten zijn genuanceerd en ik volg de interpretatie die Rauthmann er zelf van geeft.

Psychopaten werden door anderen (en door henzelf) als dominant en arrogant gezien en als weinig zorgzaam en zorgvuldig. Ze werden dan ook weinig sympathiek gevonden. Dit had geen effecten op hoe anderen de interactie beoordeelden, waarbij we moeten bedenken dat het om een kortdurend spel ging (7 minuten). Ze hadden een neutraal beeld van anderen.

Narcisten zagen zichzelf als dominant, houdend van gezelschap, open, zorgvuldig en intelligent. Door anderen werden ze niet bijzonder negatief beoordeeld, maar wel als arrogant. Zelf zagen ze anderen als weinig zorgvuldig. De interactie met hen werd niet als negatief gezien.

Machiavellianisten zagen zichzelf als weinig dominant, weinig houdend van gezelschap en weinig open. En dat oordeel komt overeen met dat van anderen. Zelf oordeelden ze negatief over anderen: weinig zorgzaam, weinig houdend van gezelschap, weinig open en weinig intelligent. Dat hun negatieve oordeel over zichzelf overeenkomt met het oordeel over anderen, klopt met het veronderstelde cynisme van Machiavellianisten ("niemand deugt, ikzelf ook niet"). Ook oordeelden ze negatief over de interactie.

Over het geheel genomen komt Rauthmann tot de conclusie dat het hier niet gaat om drie verschillende benamingen voor wat eigenlijk hetzelfde gedragspatroon is. Er zijn verschillen, maar wel vooral tussen psychopaten en narcisten enerzijds en Machiavellianisten anderzijds. Alles onder het voorbehoud dat het hier gaat om een kort durende interactie tussen personen die elkaar niet of nauwelijks kennen.
Update. En onder het voorbehoud dat het hier ging om een groep van 186 eerstejaars psychologiestudenten, met (waarschijnlijk) een geringe spreiding in de scores van psychopathie, narcisme en Machiavellianisme, zeker geringer dan in een steekproef uit de gehele bevolking.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Voor een duidelijk beeld over psychopathie: lees het boek van Jan Storms: "Destructieve relaties op de schop".
Volgens Storms is de kernproblematiek van de psychopaat het ontbreken van elk bewustzijn, en daaraan verbonden: het totale ontbreken van een geweten, met daaraan weer verbonden: het totale ontbreken van empathie, met alle uitwassen die zij tot gevolg hebben.
Een bestseller die in korte tijd reeds aan zijn tiende druk toe is.
Wat jullie hierboven vermelden is me te vaag, te braaf ook, en het onderscheid tussen deze drie geestesziekten blijft onduidelijk.
Nergens wordt verwezen naar de kwaadaardigheid in elk van de drie.
Hilde (langzaamaan ervaringsdeskundige-tegen-wil-en-dank)

Henk de Vos zei

Beste Hilde, Het bericht gaat over een onderzoek bij 186 eerstejaarspsychologiestudenten. Met een kleine kans dat daar heel ernstig psychopathische gevallen tussen hebben gezeten. Als geweten en empathie totaal ontbreken, ja, dan hebben we het wel over ernstige gevallen. Het boek van Storms ken ik niet. Ga er eens naar kijken.
Dank voor je reactie en groet, Henk de Vos

Anoniem zei

Het zijn niet de heel ernstige gevallen waar de meeste mensen mee te maken krijgen maar de huis tuin en keukennarcist laat ongekende sporen na. Het boek van Jan Storm geeft een zeer duidelijk beeld van deze stoornis. Ook Iris Kroes met haar boek 'Herstellen van narcistisch misbruik' is een aanrader.

Tio zei

Waarbij je ervaring hebt dat niemand deugt en het is zo dan is het zo. Ook ik zoek geen gezelschap op maar ben ik dan ook iemand met machiavellinistische trekken? Sommigen kunnen ongekend hatelijk reageren of hatelijke commentaren schrijven op onschuldige opmerkingen en vergelijken dat dan al meteen met narcisme of psychopatie of machiavellisme. tezamen de Dark Triad persoonlijkheid. Er zijn klinische studies gedaan van mensen die afstuderen op dit onderwerp. Er zitten ook mensen met deze trekken op de werkplek maar dat geloven ze niet. In een machtspositie geven ze mensen die in een ondergeschikte positie zitten altijd de schuld en het is vanboven slikken en naar onderen trappen voor carriere en geld en macht en een lintje zich mooi en vleiend voordoen bij deze personen. Het heet kiss up en kick down. Echte vrienden zijn het niet, zelfs mensen die in nood zitten en in een kwetsbare positie zitten zwart maken en naar beneden halen om zich goed en belangrijk te voelen. Ze veinzen alleen maar en bespelen om in een goed blaadje te komen bij meerderen. De vraag is of ze het ook echt menen. Waar ze maar beter van kunnen worden en mensen van valse dingen beschuldigen en aan karaktermoord doen. Zich beter voordoen dat dat ze zijn. .

Tio zei

Narcisten zien je gewoon niet staan alleen als het hun eigen doel dient dan slijmen ze zich een weg naar de top zonder het te menen. Eenmaal daar dan brengen ze het bedrijf om zeep ze en brengen mensen in sociale nood. Grotere bedrijven die het kunnen betalen hebben tests ontwikkeld om te voorkomen dat ze aan de top komen. Narcisten op de werkvloer met hun toxische invloed en de werkstress die het voorbrengt. De angstcultuur in een organisatie of bedrijf of werkplek. Ze kunnen bevroren en ijskoud liegen zonder enige emotie te tonen ook al is daar een leven mee gemoeid zij ondermijnen sociale omstandigheden en je kunt hun wel parasitair noemen. Ze hebben een populaire uitstraling en eisen bewondering en als je het er niet mee eens bent dan kun je maar gaan. Er is geen democratisch overleg en gelijkheid en samenwerking mee mogelijk. Het is van ik ben o.k. en jij bent niet o.k. en dat is een misdadige instelling. na dat wat men heeft misdaan bij anderen en je zegt dat dan halen ze er bijzaken bij die er niet toe doen zoals iemand neerhalen op uiterlijkheden en wie weet valse beschuldigen die ongegrond zijn en het zich zelf aanmatigen en zich zelf op een voetstuk stellen en schaamteloos zijn. Het is zo"n bedrijfshierarchie die niet transparant is. Hier gaat de maatschappij aan kapot. Lovebombing futurefaking victimblaming blameshifting smearcampaigns. Het is niet bepaald een licht in de duisternis dan mensen duistere karaktereigenschappen bezitten wat ten koste van anderen gaat en van hun licht gaat, en er is ook identitytheft waargenomen. Ze hebben een emotioneel onderontwikkeld E.Q. van een kind van 6 tot 12 jaar en kunnen zich niet goed in andermans gevoelens verplaatsen. De narcist kan niet hebben dat de een iets met de ander heeft. Er zijn kleine narcisten en grotere narcisten met grandeur of delusions feeling of grandiosity. Ze zijn geestelijk niet hoog ontwikkeld. Het zijn kinderen die de ouder willen spelen. Narcissistic rage is narcistische woede dan raak je hun narcistische wond van schaamte, en schuld of tekort .Een relatie met iemand die narcistisch is kan een trauma geven. Een narcist leeft niet in de realiteit en engaged in delusional thinking. Het is een b cluster persoonlijkheid. The flying monkeys rondom de narcist geloven alles kritiekloos en zijn zacht en kneedbaar voor de narcist om te krijgen wat ie wil hebben. .

Tio zei

Ze voelen zich overal te goed voor. Nederigheid en eenvoud kan er niet van af en zijn hol en leeg, in het contact en ook oppervlakkig met oppervlakkige charme en eisen bewondering zonder dat hun prestatie er naar was om bewonderd te worden maar meesten dwingen respect af maar zij willen het zonder inspanning en goede dingen te doen dan dat zij het pretenderen maar niet zijn. . Je bent gewoon hun instrument gebruiksvoorwerp en niet meer dan koud materiaal zonder gevoel. Er zijn ook waarschuwingstekens waar je op moet letten om te voorkomen dat je in een narcistisch web terecht komt. Zo"n web straalt negatieve energieen uit die je kracht uittrekken als je niet oppast kun je daar ingezogen worden en eenmaal daar dan laten ze je niet snel meer los. Mocht je merken met een narcist van doen te hebben tijdens een date dan moet je zo snel mogelijk maken dat je weg komt. Ze willen je naar de spreekwoordelijke donder helpen en praten eerst mooi met je om en daarna gaan ze je devalueren en minimaliseren met ongegronde beschuldigingen die meer met hun te maken hebben dan over diegene waar het het over gaat. je kunt er aan onderdoor gaan als je in een relatie terecht bent gekomen met iemand die een narcistische persoonlijkheidsstoornis blijkt te hebben. Je identiteit is er op den duur niet meer en je kunt er een trauma aan over houden na narcistisch misbruik. Mensen die zo"n relatie hebben meegemaakt zijn afgesneden van contacten met de buitenwereld zoals sociale contacten en kunnen in een dependency relatie zonder mutuele aid grondslag van zich zelf vervreemden en er kunnen depersonalisatietoestanden optreden waarbij de perceptie waarneming vervormd kan raken. Hulp van echte vrienden is geboden daar men totaal geisoleerd kan leven met alleen nog maar de realatie met de narcist die je totaal heeft afgesloten van het sociale leven en contacten daar buiten.het kan nog wel vijf jaar of langer in beslag nemen voordat het trauma is verwerkt met iemand die er in gespecialiseerd is in narcistisch misbruik en weet wat voor gevolgen het kan hebben. Sommigen moesten tijdens en na die relatie slaapmedicatie innemen omdat al die emoties te veel werden. Al die emoties moeten doorleefd worden met iemand die er in is gespecialiseer op het gebied van traumabonding en trauma na narcistisch misbruik. De meeste mensen weten niet wat iemand doormaakt die hier mee zit. Ze zitten in nood en weten niet waar ze naar toe moeten gaan.. Alles moet weer op z"n plaats worden gezet door het weer opnieuw te beleven en herbeleven van emoties die gepaard gingen met het misbruik. Slachtoffers van narcistisch misbruik worden door de omgeving vaak niet goed begrepen en helemaal niet door mensen die niet weten wat het is. Soms denken ze zelfs dat zij de schuldige zijn en dan krijg je dat er ook nog bij zelfs nadat nog is gebeurd verlang je naar steun en begrip van de omgeving of van echte vrienden en mensen die weten wat het is of iemand die er in is gespecialiseerd. Ik las dan wel eens dat het maar 1 procent van de bevolking omvat die N.P.S. heeft maar dat zijn er wel 100.000 in een land als Nederland. Ook bij manisch depressieve psychose en hypomanie kan narcistische woedeaanvallen ook optreden.

Tio zei

Ze adviseren grenzen aan te geven om te voorkomen dat je in een relatie terecht komt met iemand die sterk narcistisch is. Vaak kiezen zij iemand uit die herstellende is van een vorige relatie. Een relatie met je zelf is de beste relatie die je kunt hebben. Als iemand zich goed voelt komen ook de juiste mensen op je af, wordt gesuggereerd. Jammer dat er van die predators zijn vampiers en parasieten die je levenskracht en licht op zuigen. En die smearcampagnes met die roddels zijn ook zo erg en dat sommigen dat geloven.Fling monkeys zijn onkritisch en dom en geloven alles kritiekloos en klakkeloos en zouden geen ruggengraat hebben en zouden kneedbaar zijn. Ze adviseren om iemand in vertrouwen te nemen die geen enkel contact heeft met de narcistische persoon en dat je het beste no contact kan gaan van helemaal geen contact meer aangaan en er bij weg te blijven. Grey rock methode dan ga je alleen een zakelijk contact aan met hen voor als het niet anders kan.

Tio zei

Ze adviseren grenzen aan te geven om te voorkomen dat je in een relatie terecht komt met iemand die sterk narcistisch is. Vaak kiezen zij iemand uit die herstellende is van een vorige relatie. Een relatie met je zelf is de beste relatie die je kunt hebben. Als iemand zich goed voelt komen ook de juiste mensen op je af, wordt gesuggereerd. Jammer dat er van die predators zijn vampiers en parasieten die je levenskracht en licht op zuigen. En die smearcampagnes met die roddels zijn ook zo erg en dat sommigen dat geloven.Fling monkeys zijn onkritisch en dom en geloven alles kritiekloos en klakkeloos en zouden geen ruggengraat hebben en zouden kneedbaar zijn. Ze adviseren om iemand in vertrouwen te nemen die geen enkel contact heeft met de narcistische persoon en dat je het beste no contact kan gaan van helemaal geen contact meer aangaan en er bij weg te blijven. Grey rock methode dan ga je alleen een zakelijk contact aan met hen voor als het niet anders kan.

Tio zei

Ze voelen zich overal te goed voor. Nederigheid en eenvoud kan er niet van af en zijn hol en leeg, in het contact en ook oppervlakkig met oppervlakkige charme en eisen bewondering zonder dat hun prestatie er naar was om bewonderd te worden maar meesten dwingen respect af maar zij willen het zonder inspanning en goede dingen te doen dan dat zij het pretenderen maar niet zijn. . Je bent gewoon hun instrument gebruiksvoorwerp en niet meer dan koud materiaal zonder gevoel. Er zijn ook waarschuwingstekens waar je op moet letten om te voorkomen dat je in een narcistisch web terecht komt. Zo"n web straalt negatieve energieen uit die je kracht uittrekken als je niet oppast kun je daar ingezogen worden en eenmaal daar dan laten ze je niet snel meer los. Mocht je merken met een narcist van doen te hebben tijdens een date dan moet je zo snel mogelijk maken dat je weg komt. Ze willen je naar de spreekwoordelijke donder helpen en praten eerst mooi met je om en daarna gaan ze je devalueren en minimaliseren met ongegronde beschuldigingen die meer met hun te maken hebben dan over diegene waar het het over gaat. je kunt er aan onderdoor gaan als je in een relatie terecht bent gekomen met iemand die een narcistische persoonlijkheidsstoornis blijkt te hebben. Je identiteit is er op den duur niet meer en je kunt er een trauma aan over houden na narcistisch misbruik. Mensen die zo"n relatie hebben meegemaakt zijn afgesneden van contacten met de buitenwereld zoals sociale contacten en kunnen in een dependency relatie zonder mutuele aid grondslag van zich zelf vervreemden en er kunnen depersonalisatietoestanden optreden waarbij de perceptie waarneming vervormd kan raken. Hulp van echte vrienden is geboden daar men totaal geisoleerd kan leven met alleen nog maar de realatie met de narcist die je totaal heeft afgesloten van het sociale leven en contacten daar buiten.het kan nog wel vijf jaar of langer in beslag nemen voordat het trauma is verwerkt met iemand die er in gespecialiseerd is in narcistisch misbruik en weet wat voor gevolgen het kan hebben. Sommigen moesten tijdens en na die relatie slaapmedicatie innemen omdat al die emoties te veel werden. Al die emoties moeten doorleefd worden met iemand die er in is gespecialiseer op het gebied van traumabonding en trauma na narcistisch misbruik. De meeste mensen weten niet wat iemand doormaakt die hier mee zit. Ze zitten in nood en weten niet waar ze naar toe moeten gaan.. Alles moet weer op z"n plaats worden gezet door het weer opnieuw te beleven en herbeleven van emoties die gepaard gingen met het misbruik. Slachtoffers van narcistisch misbruik worden door de omgeving vaak niet goed begrepen en helemaal niet door mensen die niet weten wat het is. Soms denken ze zelfs dat zij de schuldige zijn en dan krijg je dat er ook nog bij zelfs nadat nog is gebeurd verlang je naar steun en begrip van de omgeving of van echte vrienden en mensen die weten wat het is of iemand die er in is gespecialiseerd. Ik las dan wel eens dat het maar 1 procent van de bevolking omvat die N.P.S. heeft maar dat zijn er wel 100.000 in een land als Nederland. Ook bij manisch depressieve psychose en hypomanie kan narcistische woedeaanvallen ook optreden.

Tio zei

Narcisten zien je gewoon niet staan alleen als het hun eigen doel dient dan slijmen ze zich een weg naar de top zonder het te menen. Eenmaal daar dan brengen ze het bedrijf om zeep ze en brengen mensen in sociale nood. Grotere bedrijven die het kunnen betalen hebben tests ontwikkeld om te voorkomen dat ze aan de top komen. Narcisten op de werkvloer met hun toxische invloed en de werkstress die het voorbrengt. De angstcultuur in een organisatie of bedrijf of werkplek. Ze kunnen bevroren en ijskoud liegen zonder enige emotie te tonen ook al is daar een leven mee gemoeid zij ondermijnen sociale omstandigheden en je kunt hun wel parasitair noemen. Ze hebben een populaire uitstraling en eisen bewondering en als je het er niet mee eens bent dan kun je maar gaan. Er is geen democratisch overleg en gelijkheid en samenwerking mee mogelijk. Het is van ik ben o.k. en jij bent niet o.k. en dat is een misdadige instelling. na dat wat men heeft misdaan bij anderen en je zegt dat dan halen ze er bijzaken bij die er niet toe doen zoals iemand neerhalen op uiterlijkheden en wie weet valse beschuldigen die ongegrond zijn en het zich zelf aanmatigen en zich zelf op een voetstuk stellen en schaamteloos zijn. Het is zo"n bedrijfshierarchie die niet transparant is. Hier gaat de maatschappij aan kapot. Lovebombing futurefaking victimblaming blameshifting smearcampaigns. Het is niet bepaald een licht in de duisternis dan mensen duistere karaktereigenschappen bezitten wat ten koste van anderen gaat en van hun licht gaat, en er is ook identitytheft waargenomen. Ze hebben een emotioneel onderontwikkeld E.Q. van een kind van 6 tot 12 jaar en kunnen zich niet goed in andermans gevoelens verplaatsen. De narcist kan niet hebben dat de een iets met de ander heeft. Er zijn kleine narcisten en grotere narcisten met grandeur of delusions feeling of grandiosity. Ze zijn geestelijk niet hoog ontwikkeld. Het zijn kinderen die de ouder willen spelen. Narcissistic rage is narcistische woede dan raak je hun narcistische wond van schaamte, en schuld of tekort .Een relatie met iemand die narcistisch is kan een trauma geven. Een narcist leeft niet in de realiteit en engaged in delusional thinking. Het is een b cluster persoonlijkheid. The flying monkeys rondom de narcist geloven alles kritiekloos en zijn zacht en kneedbaar voor de narcist om te krijgen wat ie wil hebben. .

doewat zei

Het is aan iemand die er geen ervaring mee heeft nauwelijks uit te leggen wat personen met een stoornis doen en hoe ze te werk gaan. Veel mensen roepen dat eerst een diagnose moet worden gesteld, wat in principe al bijna onmogelijk is.
Als je b.v. ervaring hebt met iemand die aan alle kenmerken van een Verborgen Narcist voldoet, dan is een diagnose niet nodig, dan weet je het.
Overigens is er een actie gestat "Narcisme nader bekeken voor slachtoffers"- petitie.nl. Teken voor betere herkenning en erkenning van Narcisme, in de hulpverlening, rechtspraak en onderwijs. Het is de bedoeling dat de petitie in april 2018 wordt aangeboden aan de Twee kamer.