vrijdag 9 oktober 2015

Bonussen: beloningsbeleid als zelfverrijking - nieuw onderzoek

Het is al lang bekend dat zogenaamd resultaatafhankelijk beloning (bonussen) van ondernemingsbestuurders kwetsbaar is voor risico’s van zelfverrijking en fraude. Zie het bericht Stop de bonussen! En een overzicht van onderzoek van eind 2011.

Die kwetsbaarheid voor zelfverrijking verklaart dat onderzoek tot nu toe niet heeft kunnen aantonen dat beloning door middel van bonussen de prestaties van een bedrijf verbeteren. Bonussen werken niet zoals ze bedoeld zijn. Of beter gezegd, zoals ons wordt voorgehouden dat ze bedoeld zijn. Want in feite blijken ze dus bedoeld te zijn als middel tot zelfverrijking.

Nu is er weer het onderzoek TSR, Executive Compensation, and Firm Performance, dat betrekking heeft op de 500 grootste ondernemingen in de Verenigde Staten. Van de bedrijven die in 2014 waren opgenomen in de S&P 500 index, hadden de onderzoekers gegevens beschikbaar over de wijze van belonen in de periode 2004-2013. Ook hadden ze informatie over de prestaties van deze bedrijven, zoals de hoogte van de afdrachten aan aandeelhouders, de rentabiliteit eigen vermogen en de omzetgroei.

Het blijkt dan dat tussen 2004 en 2013 het aandeel bedrijven dat zijn bestuurders beloonde met bonussen toenam van 16 procent naar 50 procent.

Dat zal dan wel betekenen dat het goed is voor de bedrijfsprestaties om bestuurders met bonussen te belonen, denk je dan misschien in je onschuld.

Maar nee, daar is geen sprake van. Integendeel, de data laten eerder aanwijzingen zien dat die prestaties er op achteruitgaan.

Dat zegt natuurlijk wat over die bestuurders. Die dus gewoon bezig zijn met zichzelf te verrijken.

Maar het zegt ook wat over de markten waarop deze bedrijven opereren. Dat die niet overeenkomen met dat ideaalbeeld van de vrije markt met volledige concurrentie, dat is wel duidelijk.

Dus, overheid, doe er wat aan. Stop de bonussen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten