donderdag 8 oktober 2015

Hoe is het om te floreren en goed te gedijen? En hoeveel mensen floreren/gedijen?

De positieve psychologie bestudeert in welke toestand mensen zich bevinden die floreren en goed gedijen. Dat is een toestand van niet slechts de afwezigheid van depressieve klachten en angststoornissen ( de meest voorkomende psychische problemen), maar juist van de tegenpool van die problemen. Een toestand die je dus "goed" kunt noemen, in plaats van "niet slecht".

In het bericht Floreren/gedijen als grondslag voor breed welvaartsbegrip? ging het om een poging van Felicia Huppert en Timothy So om dat floreren/gedijen te operationaliseren. Uitgaande van de standaardomschrijvingen van depressie en angststoornissen komen ze tot 10 aspecten van floreren/gedijen. En in de vragenlijst van een groot internationaal onderzoek, de European Social Survey, vinden ze voor elk aspect een vraag of een eens-oneens uitspraak die daarop van toepassing is.

Misschien heb je je bij het lezen van dat vorige bericht afgevraagd wat die omschrijvingen van die 10 aspecten nu concreet inhouden. Daarom nu als aanvulling de lijst van die aspecten met de bijbehorende vraag of de eens-oneens uitspraak (in mijn vertaling). Dat geeft een concreter beeld van wat onder dat floreren/gedijen verstaan wordt.

=========================================================
gevoel van competentie
Op de meeste dagen geeft wat ik doe mij een gevoel van vervulling

emotionele stabiliteit
In de afgelopen week voelde ik mij kalm en vreedzaam

geëngageerd zijn
Ik hou er van om nieuwe dingen te leren

gevoel van zinvolheid
Ik heb over het algemeen het gevoel dat wat ik in het leven doe waardevol is en de moeite waard

optimistisch zijn
Ik ben altijd optimistisch over de toekomst

positieve gevoelens hebben
Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?

positieve relaties hebben
Er zijn mensen in mijn leven die echt om mij geven

veerkrachtig zijn
Als het in het leven tegenzit, dan kost het me vaak veel tijd om er weer bovenop te komen (omgekeerd gecodeerd)

zelfvertrouwen hebben
In het algemeen heb ik een positief gevoel over mezelf

je vitaal voelen
Ik had in de afgelopen week veel energie
=========================================================

Hoe hoog zou het percentage mensen zijn waarvan je dan kunt zeggen dat ze floreren/gedijen? Als je de grens legt op een manier die vergelijkbaar is met het stellen van de diagnoses van depressie en angststoornis, dan kom je op een percentage voor de 23 Europese landen als geheel van 15,8 procent. 

Als je zou vinden dat iedereen zou moeten floreren en gedijen, dan zou dat een laag percentage zijn. Het is overigens hoger in de Noord-Europese landen en flink lager in Oost-Europese. Terwijl de Zuid-Europese landen sterk verschillen. Denemarken is het land met verreweg de hoogste score (40,6 procent. Landen met de laagste scores zijn Slowakije (9,9 procent), Rusland (9,4 procent) en Portugal (9,3 procent). Het onderzoek werd uitgevoerd in de jaren 2006 en 2007.

Geen opmerkingen: