donderdag 2 april 2015

Naast competitie is er ook samenwerking, zorg en solidariteit - Doreen Massey

In vervolg op Het misverstand dat in "de economie" alles draait om concurrentie en De markt, dat is competitie, maar vooral ook samenwerking en vertrouwen vandaag een link naar het mooie betoog van Doreen Massey op de website van de London School of Economics and Political Science. Zie onderaan dit bericht.

Doreen Massey roept op om ons te verzetten tegen de overheersende vanzelfsprekendheden in het huidige denken over mensbeeld, markt en overheid. Twee citaten:
One of the things that most frustrates me about the current moment is that while there has been a catastrophic crisis of the dominant, neoliberal economic model, in general public political debate there has been no serious challenge to the political and ideological consensus that supports that model. A whole raft of assumptions, running so deep we forget even that they are assumptions, remains stubbornly in place.
We are not all just competitive individuals – there is also cooperation, care, solidarity. Without them, the economy, let alone society, could not flourish, and with them our lives are fuller and more nourishing. We also need a clear defence of the public sector not only in terms of the jobs and services that it provides (though they are clearly important) but because of the necessity for a public realm, a sense of ‘the public’ as being part of what helps to build a good society.
Bij gebrek aan tijd vandaag alleen maar mijn oproep om de link te volgen en vijf minuten te nemen om de rest ook te lezen. Ik denk dat we in de nabije toekomst zulke betogen veel meer zullen tegenkomen. En dat is nodig ook, want eenmaal ingeslepen denkgewoontes zijn taai en de sociale kringen waarin ze rondgaan, sluiten zich als sektes af van andere ideeën (In het Europese economische beleid is nog steeds een sekte aan de macht).

We need to challenge the hegemonic ‘common sense’ of market relations, of competitive individualism, of private gain, the denigration of ‘the public’, and much else besides | British Politics and Policy at LSE:
'via Blog this'

Geen opmerkingen: