woensdag 15 april 2015

Nieuwe aanwijzing dat inkomensongelijkheid de statuscompetitie aanwakkert

Een hoge mate van inkomensongelijkheid heeft een scala van negatieve gevolgen, zoals op het vlak van gezondheid, vertrouwen, criminaliteit en zelfs economische groei. Zie de berichten Gezondheid en sociale omgeving (10): de gezondheidsschade van inkomensongelijkheid en WRR-lezing over de schadelijke gevolgen van inkomensongelijkheid. Een enerverende gebeurtenis in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Een mogelijke verklaring daarvoor is dat grotere inkomensongelijkheid de statuscompetitie aanwakkert. Want statuscompetitie verhoogt de stress die we ervaren en die werkt negatief uit op ons afweersysteem. En door statuscompetitie staan we meer met elkaar in concurrentie, waardoor we elkaar minder vertrouwen. En in die statuscompetitie gebruiken we energie en middelen die we ook op een productievere manier zouden kunnen aanwenden.

Maar vergroot inkomensongelijkheid de statuscompetitie? Ja, daar zijn aanwijzingen voor en er is nu onderzoek dat daar een aanwijzing aan toevoegt.

Het gaat om de studie Income Inequality and Status Seeking. Searching for Positional Goods in Unequal U.S. States (betaalpoort). De onderzoekers vergeleken staten van de Verenigde Staten met meer of minder inkomensongelijkheid op de frequentie van in die staten gebruikte Google-zoektermen die met het streven naar status te maken hadden. Het ging om namen van positionele goederen, goederen dus waarmee je signalen van een hoge status kunt afgeven. Denk aan dure merkartikelen, design meubels, zonnebrillen, schoenen en juwelen. De hele lijst van termen vind je in het artikel.

Het blijkt dan dat in staten met meer inkomensongelijkheid zulke namen van statusgoederen als zoektermen significant frequenter voorkomen. Mensen die meer in hun omgeving met ongelijkheid in aanraking komen, geven er dus blijk van een grotere interesse te hebben in statusgoederen, dus in de middelen die een rol spelen in de statuscompetitie.

We wisten al dat inkomensongelijkheid de consumptie van de middeninkomens opdrijft. Dit onderzoek laat zien waar die hogere bestedingen naar toe lijken te gaan, naar statusgoederen. Hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe intensiever de statuscompetitie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten