woensdag 22 februari 2012

Simon Johnson: Too Big To Fail, But Also Too Big Too Jail

Simon Johnson is het niet eens met de schikking die de regering-Obama getroffen heeft met de banken voor frauduleus gedrag bij de executies van hypotheken. Zijn betoog eindigt met:
Het voornaamste motief voor de lankmoedigheid van de regering ten aanzien van deze ernstige criminaliteit is natuurlijk de angst voor de consequenties van harde maatregelen tegen individuele bankiers. En misschien is de regering terecht bang, gegeven de massieve omvang van de banken in vergelijking met de economie. In feite zijn die banken nu groter dan ze voor de crisis waren, en, zoals James Kwak en ik uitgebreid hebben laten zien in ons boek 13 Bankers, zijn ze veel groter dan 20 jaar geleden.
Topbankiers willen veel geld verdienen. Ze willen ook uit de gevangenis blijven. Politieke leiders kunnen zuchten en steunen zoveel als ze willen, maar zonder een geloofwaardige dreiging van armoede of tijd achter de tralies hebben bankiers geen goede reden om zich aan de wet te houden. Voor hen gaat het allemaal om handel - en je kunt in het publieke beleid even gemakkelijk de onnozele hals zijn dan in een persoonlijke leenovereenkomst.
De boodschap vandaag voor de bestuurders van banken is simpel: maak je bank zo groot mogelijk - en blijf dan groeien. Als je er in slaagt om groot genoeg te worden, dan zijn jij en je medewerkers niet alleen te groot om te falen, maar ook te groot om achter de tralies te komen (too big to fail, but also too big to jail).
De regering-Obama heeft alle anderen tot onnozele halzen gemaakt.

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten