vrijdag 17 februari 2012

Christina Romer over lessen uit de Grote Depressie

Christina Romer was tot september 2010 voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs van de Obama regering. Ze is een van de belangrijkste experts op het gebied van de macro-economie en in het bijzonder op het gebied van de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Ze wordt hier (zie de link hieronder) ondervraagd over welke lessen uit de Grote Depressie zijn te trekken voor het huidige economische beleid. En ze bespreekt de vijf boeken die voor het begrijpen van die Depressie volgens haar het belangrijkst zijn.

Het interview is ook voor een niet-econoom met enige inspanning behoorlijk goed te volgen. Het gaat o.a. over het te lang vasthouden aan het monetaire systeem van de gouden standaard als een van de grote fouten die in de jaren dertig werden gemaakt. De daaropvolgende vraag van de interviewer en Romer's antwoord daarop zijn zo interessant dat ik ze hier citeer (in mijn vertaling):
Denkt u dat er nu ook zoiets is als de gouden standaard? Daarmee bedoel ik slechte ideeën over de economische politiek die de geschiedenis zal beoordelen als ideeën die onze economische problemen hebben veroorzaakt of verergerd?
Absoluut. Het meest belangrijke is het idee dat overheidsbezuinigingen - het onmiddelijk terugbrengen van het overheidstekort - zullen leiden tot economische groei. Enkele beleidsmakers zijn er van overtuigd geraakt dat bezuinigingen en belastingverhogingen zo goed zijn voor het vertrouwen dat ze de werkgelegenheid en de groei zullen doen toenemen in plaats van afnemen. Dit is een heel slecht idee, dat door sterke empirische aanwijzingen wordt tegengesproken.
Het onjuiste geloof in expansieve bezuinigingen heeft zich vooral verbreid in Europa. Het is een groot deel van waarom Europa nu in de ellende zit. De landen met de grootste zorgen, zoals Griekenland en Spanje, zijn gedwongen om streng te bezuinigen als voorwaarde om hulp te krijgen van de andere Europese landen en het IMF. En andere landen, zoals Engeland en Duitsland, zijn gaan bezuinigen omdat ze zijn gaan geloven dat dat goed is voor hun groei. Maar de resultaten zijn niet goed. De groei is in heel Europa vertraagd en de eurozone is bijna zeker een tweede recessie ingegaan. Landen als Spanje en Griekenland die extreme bezuinigingsmaatregelen hebben genomen, hebben de werkloosheid dramatisch zien stijgen. Deze stijgende werkloosheid maakt het moeilijker voor hen om hun tekorten onder controle te krijgen.
Er is een veel wijzere aanpak voor Europa en voor Amerika. De problemen met de overheidstekorten zijn reëel, maar ze moeten geleidelijk worden aangepakt. Het zou veel beter zijn om nu plannen aan te nemen, maar de feitelijke bezuinigingen en belastingverhogingen pas uit te voeren als de economieën gezonder zijn. Maatregelen om de groei te stimuleren zouden veel humaner zijn en uiteindelijk ook beter voor het overheidsbudget. Zonder groei en volledige werkgelegenheid is het heel moeilijk om ooit het overheidstekort werkelijk onder controle te krijgen.

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten