maandag 19 november 2012

De spiraal naar beneden — Asoka Mody

Het wordt steeds duidelijker dat de bezuinigingspolitiek die veel landen voeren, gecombineerd met de hoop er door exportgroei bovenop te komen, helemaal niet werkt. Alle voorspellingen die op deze politiek gebaseerd waren, blijken veel te optimistisch zijn geweest. Volgens Asoka Mody, hoogleraar internationale economie, zijn de multipliers ernstig onderschat. Zie de link onderaan. De negatieve groei-effecten van overheidsbezuinigingen blijken veel hoger te zijn dan de voorstanders er van verwachtten. Maar daarnaast zijn ook de negatieve effecten van het allemaal proberen om meer te exporteren, schromelijk onderschat. Als we allemaal de loonkosten gaan drukken, door de werkloosheid te laten oplopen, dan is het collectieve resultaat heel anders dan wanneer een of enkele landen dat doen. Want wie is er dan nog over om te importeren?

Dit is het in de sociale wetenschappen bekende micro-macro probleem. Dat als jet het niet goed aanpakt, leidt tot de fallacy of composition. Wat op het individuele niveau verstandig kan zijn, kan op het collectieve niveau averechts werken. En zo komen we met zijn allen in een neerwaartse spiraal. Niet zo moeilijk in te zien. Waarom gebeurt het dan toch?

Missing Growth Multipliers — Social Europe Journal:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten