maandag 7 oktober 2013

Doel bereikt! Grieks begrotingstekort komt op 2,4 procent. (Wel werkloosheid van 27 procent)

Het doel is bereikt. Het Griekse begrotingstekort gaat uitkomen op 2,4 procent. Lager dan de 3 procent die de eurozonelanden elkaar maximaal toestaan. Maar de werkloosheid staat wel op 27 procent. Zie de link onderaan. Hoe kan dat nou?

Welnu, ooit vonden we met zijn allen dat overheden vijf doelen moesten nastreven: een stabiel prijspeil, evenwicht op de betalingsbalans, een bevredigende (selectieve) economische groei, een redelijke inkomensverdeling én volledige werkgelegenheid. Niet begrotingsevenwicht, want we waren (met Keynes) tot het inzicht gekomen dat als je zorgt voor volledige werkgelegenheid, dat dan het overheidsbudget voor zichzelf zorgt. Want een overheid moet niet alleen niet teveel uitgeven, maar moet ook zorgen voor voldoende inkomen. En dus voor economische groei.

Maar toen kwam de neoliberale ideologie, met een overdreven vertrouwen in de weldadige werking van de vrije markt en een overdreven scepsis in wat de overheid vermag te doen. Als er maar begrotingsevenwicht is, vooral te bereiken door minder uit te geven, dan vallen alle micro-economische stukjes van de legpuzzel precies in elkaar en bloeit de economie (Skidelski). Er komt dan vanzelf een goed evenwicht tot stand.

Nee dus. Griekenland zucht onder massawerkloosheid, armoede en uitzichtloosheid. En onder de neonazistische Gouden Dageraad, die gewelddadig is en intimideert. En die nu met veel inspanning in toom moet worden gehouden.

Maar het doel is bereikt.

Update. Zie nu ook Hans Stegeman, niet over Griekenland, maar over Nederland.

Grieks begrotingstekort komt op 2,4 procent - Buitenland - VK:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten