woensdag 16 oktober 2013

Hoe staat het met het doel van volledige werkgelegenheid? Gloort er hoop? En over de Comissie Melkert

Diederik Samsom heeft in het Kamerdebat over het akkoord met drie oppositiepartijen gezegd (cursivering van mij):
En er kon worden voldaan aan de gezamenlijke en met de dag groeiende wens om alles op alles te zetten om werkgelegenheid te stimuleren, op korte en op langere termijn.
Dat volgens hem de wens om, ook op korte termijn, de werkgelegenheid te stimuleren met de dag groeit, dat zou kunnen betekenen dat in de politiek en misschien zelfs vooral in de PvdA eindelijk weer het inzicht groeit dat de overheid tot taak heeft om volledige werkgelegenheid in stand te houden. Dat was ooit een van de vijf doelen waarop het overheidsbeleid zich onomstreden zou moeten richten. En het was het doel dat vooral in de sociaaldemocratie centraal stond. En belangrijker was dan bijvoorbeeld nivelleren van inkomens.

En het zou kunnen dat dit geen loze woorden zijn. Want inderdaad van dit laatste akkoord schijnt enige stimulerende werking uit te gaan. Bas Jacobs moest enige moeite doen om dat uit de cijfers te halen, maar zijn conclusie is toch:
Al met al lijkt er toch een impulsje van een kleine 2 mld te komen voor de economie, dankzij het laten oplopen van het begrotingstekort en de truc met het naar voren halen van belastingopbrengsten. Ik vind het allemaal prima; er wordt mij al teveel afgeknepen en ieder miljard minder tekortreductie is nu meegenomen voor de Nederlandse economie. Alleen jammer dat je daar pas achter komt als je achter het budgettaire rookgordijn van de regering hebt gekeken.
Het is niet veel, maar je moet er al blij mee zijn. En het blijft verbazen dat een regering met de PvdA niet al uit eigen beweging tot dat kleine stapje kon komen. Maar dat Samsom het nu nodig vindt om op te merken dat die wens tot stimulering met de dag groeit, dat geeft enige hoop.

Zou het concept-rapport van de Commissie Melkert, dat linkse oplossingen voor de crisis moest ontwikkelen, al op het bureau van Samsom liggen? Want Melkert kondigde, nu al weer bijna een jaar geleden, aan dat de doelstelling van volledige werkgelegenheid daarin heel centraal zou staan. En Hans Spekman, de PvdA-voorzitter, liet enige tijd geleden via twitter weten dat het rapport nog deze herfst uit zou komen.

Ik ben heel benieuwd.

1 opmerking:

  1. De kosten van levensonderhoud zijn de laatste jaren sterk gestegen en de inkomsten van de consument heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. De afgenomen koopkracht heeft – vooral bij de lagere en middeninkomens – geleid tot geldgebrek waardoor de bestedingen terugliepen en de vraag naar producten afnam. Dit had uiteraard ook gevolgen voor de werkgelegenheid.
    De weg naar groei van de werkgelegenheid loopt naar mijn mening daarom via toename van de koopkracht, vooral voor de lagere en middeninkomens. Als men over meer geld kan beschikken zullen de bestedingen toenemen en zal ook de vraag naar producten toenemen. Dat is volgens mij de weg die moet leiden naar toename van werkgelegenheid, hoewel ik niet verwacht dat die ooit nog “volledig” zal kunnen worden (als we tenminste uitgaan van een 40-urige werkweek voor iedereen). Ik denk zelfs dat we daar ook niet naar moeten streven. Automatisering maakt het mogelijk meer tijd vrij te maken voor ontspanning, educatie, cultuur, wetenschap en creativiteit. Dat zal de samenleving goed doen.
    Oh ja, hoe bereiken we die toename van koopkracht? Voer een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen (OBI) in. De resultaten zullen u versteld doen staan!
    Joop Böhm

    BeantwoordenVerwijderen