woensdag 11 maart 2015

Door ouders opgehemeld worden vergroot kans op narcisme bij kinderen

Er zijn aanwijzingen voor een trend van toenemend narcisme. Zie The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement (2009) van Jean M. Twenge en W. Keith Campbell.

Een verklaring voor die trend zou kunnen zijn dat ouders meer hun kinderen zijn gaan ophemelen. Hen vaak en uitbundig prijzen en dat in de tijd meer zijn gaan doen. Het zou dan zo moeten zijn dat kinderen die meer door hun ouders worden opgehemeld, hoger scoren op een narcisme vragenlijst.

Dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn. De onderzoekers van de studie Origins of narcissism in children (betaalpoort) ondervroegen kinderen van tussen de 7 en 12 jaar en hun ouders vier maal in perioden van elk zes maanden. Bij de kinderen werd (o.a.) hun narcisme vastgesteld met de Childhood Narcississm Scale, bestaande uit 10 uitspraken, waarvan ze moesten aangeven in hoeverre ze het er mee eens waren. Onderaan dit bericht vind je die 10 uitspraken.

En de ouders vulden (o.a.) een vragenlijst in (de Parental Overvaluation Scale) over hun geneigdheid om hun kind op te hemelen. Dat gebeurde met uitspraken als:
  • my child is more special than other children
  • my child deserves special treatment
Ouders die meer aangaven het met die uitspraken eens te zijn, hadden dus een overdreven hoge dunk van hun kinderen. En de veronderstelling is dat ouders dat ook aan hun kinderen lieten merken.

Het bleek vervolgens dat hoe meer een kind in een vorige periode door de ouders was opgehemeld, hoe hoger dat kind scoorde op de narcisme vragenlijst. Wat er op lijkt te wijzen dat ouders van hun kinderen narcisten maken door hen zo op te hemelen.

Zoals met meer onderzoek naar de invloed van ouders op hun kinderen (zie Nieuwe aanwijzingen voor het misverstand opvoeding en de de mythe van de opvoedbaarheid) zou je kunnen denken dat narcistische kinderen ook narcistische ouders hebben. Dat narcisme dus een erfelijke persoonlijkheidstrek is. Dat laatste ik ook zo, zoals blijkt uit de studie Genetic and environmental contributions to dimensions of personality disorder (betaalpoort).

Maar omdat de onderzoekers ook hadden vastgesteld hoe narcistisch de ouders waren, konden ze nagaan wat de invloed was van het opgehemeld worden bij statistische controle voor het narcisme van de ouders. En toen bleek dat het effect van dat ophemelen op het narcisme van de kinderen bleef bestaan. Dus los van enig verband op basis van de erfelijkheid van narcisme, maakt het opgehemeld worden kinderen narcistischer. Omdat narcistische ouders ook iets meer ophemelden, maakt dat de kans op een narcistisch kind dus extra groot.

Natuurlijk is de volgende vraag waarom ouders hun kinderen dan meer zijn gaan ophemelen. Heeft dat er misschien mee te maken dat gezinnen kleiner zijn geworden, waardoor ouders er meer belang aan zijn gaan hechten dat hun kinderen speciaal zijn? Of komt het door het toegenomen sociale isolement van gezinnen? Maar waarom dan meer ophemelen van je kinderen?

Update. Je zou verwachten dat ook in dit onderzoek het narcisme van de ouders samenhangt met het narcisme van hun kind. In het artikel wordt dit niet gemeld, maar navraag bij Eddie Brummelman, de eerste auteur, leert dat zulks inderdaad het geval is. De correlatie was rond de .13 - .15. Dat verband komt dus deels tot stand via erfelijkheid van narcisme en deels via de iets grotere geneigdheid van narcistische ouders om hun kind op te hemelen.

Wat dat narcisme van kinderen inhoudt, daar krijg je enig zicht op als je kijkt naar de vragenlijst die gebruikt:

The Childhood Narcissism Scale

Please circle the answer that fits your opinion best.


I think it's important to stand out.

Kids like me deserve something extra.

Without me, our class would be much less fun.

It often happens that other kids get the compliments that I actually deserve.

I love showing all the things I can do.

I am very good at making other people believe what I want them to believe.

I am a very special person.

I am a great example for other kids to follow.

I often succeed in getting admiration.

I like to think about how incredibly nice I am.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten