woensdag 1 oktober 2014

Coöperatieve zorg voor kinderen maakt exploratief en leergierig - Wild marmosets learn skills from monkey movies

Klauwaapjes (Common Marmosets) zijn intrigerende beestjes. Ze zijn genetisch vrij ver van ons verwijderd, veel verder dan de chimpansees, de bonobo's en de andere grote apen. Maar we delen met hen een niet zoveel voorkomende eigenschap, namelijk het coöperatief grootbrengen van kinderen. Zie eerder o.a. het bericht Michael Tomassello, kinderen, chimpansees en klauwaapjes.

Uit de studie Video demonstrations seed alternative problem-solving techniques in wild common marmosets (betaalpoort) blijkt nu dat klauwaapjes in staat zijn tot een bijzondere vorm van sociaal leren. De onderzoekers installeerden een video-installatie in gebieden waar verschillende groepen klauwaapjes leven. En vertoonden een opgenomen filmpje waarin een klauwaapje, niet behorende tot dezelfde groep, met bepaalde handelingen een lekkernij uit een doorzichtige plastic box ontfutselt. Die box heeft een laatje en een deksel, maar dat zie je er niet gemakkelijk aan af. De klauwaapjes-acteur weet dat echter en doet het voor.

Het blijkt dan dat klauwaapjes niet alleen zeer geïnteresseerd zijn in het filmpje, maar na verloop van enige tijd die "instructie" snappen en in staat zijn om uit een identieke box op dezelfde wijze die lekkernij te bemachtigen. Zie het filmpje onderaan dit bericht. Dat die instructie effect heeft gehad blijkt er uit dat klauwaapjes in een overigens precies dezelfde setting, maar met alleen een stilstaand beeld van een klauwaapje bij die box, niet of veel minder vaak in staat zijn om de box te openen.

Het is een interessant onderzoek. Gisteren besteedde de New York Times er aandacht aan. En eerder New Scientist. Het artikel zelf is fulltext nog niet vrijgegeven, zelfs niet via mijn faciliteiten van de Universiteitsbibliotheek. Ik kan dus nog geen gedetailleerd commentaar geven. Maar ik werd wel aan het denken gezet.

Want we weten dat bij mensen een sociaal veilige omgeving, een omgeving dus waarin anderen jou goedgezind zijn, kinderen exploratiever en leergieriger maakt. Als je veilig gehecht bent, ga je makkelijker de wereld in en sta je meer open voor nieuwe informatie. Opgroeien in een veilige buurt is goed voor schoolprestaties. Eenzaamheid en de onzekerheid van armoede zijn slecht voor het cognitief-intellectuele functioneren.

Daarmee komt ook overeen dat mensen die meer gericht zijn op goede relaties met anderen en op pro-sociaal gedrag ook meer belang hechten aan zelfontplooiïng, dus aan het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Dit in tegenstelling tot mensen die statuscompetitief zijn en materialistisch. Zie Gezondheid en sociale omgeving (9): maakt het uit wat mensen nastreven?

Kortom, door een gemeenschap om je heen te hebben, zoals wanneer je opgroeit omringd door oudere kinderen en volwassenen die weten wie je bent en die zich om jou bekommeren, kom je open en onbevreesd in het leven te staan. Nieuwsgierig en klaar om nieuwe dingen te leren.

En dat zien we dus precies ook bij die klauwaapjes, die niets anders dan coöperatieve zorg hebben meegemaakt.

Er zou overigens nog wel moeten worden uitgetest of het inderdaad zo is dat bijvoorbeeld chimpansees niet in staat zijn om op deze wijze van een instructievideo te leren. Want dat is voor zover ik weet nog niet gebeurd. Update. Zie nu ook Ook chimpansees zijn in staat tot leren van een instructievideo. Maar je moet wel eerst hun aandacht hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten