maandag 8 juli 2019

Empirische ondersteuning voor de Moral Politics Theory van George Lakoff - Over de moraliteit van de zorgzaamheid en de moraliteit van-de-strenge-vader

George Lakoff onderscheidt in zijn Moral Politics Theory (MPT) twee morele intuïtie-pakketten, de moraliteit van de zorgzaamheid en de moraliteit-van-de-strenge-vader, die sterk overeenkomen met mijn onderscheid tussen de gemeenschapsintuïties en de statuscompetitie-intuïties. Ik stond daarbij stil in het bericht George Lakoff over morele intuïties in de politiek en over Trump. En over de Dual-Mode theorie.

Bij Lakoff gaat het om intuïties met betrekking tot de verhoudingen binnen het gezin en de opvoeding van kinderen. Volg de link in de vorige alinea voor hoe hij zelf die twee verschillende intuïtie-pakketten omschrijft. En lees daar ook hoe hij die twee ziet als onderling tegenstrijdig (mutually inhibitive): om naar de wereld te kunnen kijken vanuit de intuïties van de zorgzaamheid is het nodig om de intuïties-van-de-strenge-vader te onderdrukken. En andersom. Net zo als de gemeenschapsintuïties en de statuscompetitie-intuïties elkaar niet verdragen.

Lakoff denkt dat die twee moraliteiten weliswaar in de schoot van het gezin en de persoonlijke relaties ontstaan, maar dat ze ook hun uitwerking hebben op hoe mensen over de gewenst inrichting van de maatschappij en dus over de politiek denken. De moraliteit van de zorgzaamheid zou meer in de richting van politiek links (progressive) sturen en de moraliteit-van-de-strenge-vader meer in de richting van politiek rechts (conservative).

In de nieuwe studie Measuring Moral Politics: How Strict and Nurturant Family Values Explain Individual Differences in Conservatism, Liberalism, and the Political Middle krijgen de ideeën van Lakoff empirische ondersteuning. Een ondersteuning die dus ook relevant is voor de eerste stelling van de Dual Mode-theorie.

Onderdeel daarvan is de ontwikkeling en validering van de twee schalen om die twee intuïtie-pakketten te meten en om te controleren of ze inderdaad elkaar uitsluiten. Uit de twee lijstjes van uitspraken kun je aflezen hoezeer ze overeenkomen met de gemeenschapsintuïties en de statuscompetitie-intuïties.

Hier zijn de uitspraken van de moraliteit van de zorgzaamheid, waarbij de (R) betekent dat die uitspraak omgekeerd gecodeerd wordt:
 • Children must learn to see the world through other people’s eyes
 • Parenting means nurturing the child’s true nature.
 • Knowing how to care for others is not a central thing for a child to learn. (R)
 • Children will grow up to be happy adults if parents encourage them to follow their curiosity.
 • In order to truly nurture children one needs to be empathic.
 • Learning to understand others and accepting them for who they are is not important for children to learn. (R)
 • Children shouldn’t feel obligated to care about the well-being of people they do not know. (R)
 • Siblings should receive parental support in accordance to their individual needs
 • I’d rather see my child play cooperatively than play competitively.
 • Tending to the needs of others is not a sign of responsibility in children. (R)
 • Children should learn to understand others needs and attend to them.
 • Parents should empower children as much as possible so that they may follow their dreams.
 • It’s not important for parents to explain to their children why they set certain rules and limits. (R)
 • It’s not critical for children to learn to take the perspective of others into account. (R)
En hier de uitspraken van de moraliteit-van-de-strenge-vader:
 • Children must be disciplined through strict rules at home. 
 • Bad behavior in children must be punished sufficiently.
 • I will not have my child talk back to me.
 • Sometimes it’s okay to let bad behavior in children go unpunished. (R)
 • Children need to be disciplined in order to build character.
 • Obedience must be instilled in children.
 • When grownups talk children ought to be quiet.
 • It’s fine for children to have secrets and hide things from their parents. (R)
 • “Tough love” is required to raise a child right.
 • Children must always be on time.
 • When in doubt, parents should err on the side of lenience rather than strictness. (R)
 • Parents shouldn’t handicap their children by making their lives too easy.
 • While other people must not be one’s concern, within a family, everyone should look after each other. 
 • Children must be taught that people get what they deserve.
 • At times it’s okay for children to disobey their parents. (R) 
Merk op dat het in beide moraliteiten zowel gaat om hoe het in het gezin er aan toe behoort te gaan (zorgzaamheid versus hiërarchie) als om het voorbereiden van kinderen op de maatschappij (onderlinge zorgzaamheid versus ieder-voor-zich).

Geen opmerkingen: