vrijdag 12 juli 2019

Statuscompetitie en de eercultuur (culture of honor)

Net zo als het patroon van het gemeenschapsgedrag (zie Wat is eigenlijk pro-sociaal gedrag?), is ook het statuscompetitiepatroon een complex geheel, met verschillende verschijningsvormen. Zie
De sociale verschijningsvormen van de statuscompetitie en de statushiërarchieSekse-ongelijkheid als verschijningsvorm van statuscompetitie en De oorlog tegen de kwetsbaren en de armen als verschijningsvorm van de statuscompetitie.

Een verschijningsvorm die op dit blog nog maar zijdelings aan de orde kwam (zie 
Mannen, mannelijkheid en statuscompetitie - en weer over Donald Trump) is die van de eercultuur (culture of honor). Daaronder wordt een cultuur verstaan waarin het van het allergrootste belang wordt geacht om je reputatie (je status) en die van je familie en van je gemeenschap te verdedigen tegen bedreigingen en beledigingen.

Dat brengt met zich mee dat je altijd bedacht moet zijn op zulke bedreigingen en beledigingen en ook bij de geringste aanwijzing in die richting moet laten merken dat je daarvan niet gediend bent. En dat laat je merken door altijd met zoveel agressie te reageren dat je een reputatie opbouwt dat er met jou niet valt te spotten.

Dat grote belang van die reputatie hangt er natuurlijk mee samen dat je een wereldbeeld hebt waarin er altijd gevaar dreigt en waarin je nooit zomaar op de goedwillendheid van anderen kunt vertrouwen. Denk aan de twee wereldbeelden van het rechts-extremisme. Wat er meteen op wijst dat rechts-extremisme een politieke verschijningsvorm is van statuscompetitie en eercultuur.

Die eercultuur heeft sociaalwetenschappelijk al de nodige aandacht gekregen. Zo is er onderzoek gedaan waarin staten van de Verenigde Staten waarin die eercultuur meer lijkt voor te komen, vooral de zuidelijke staten, werden vergeleken met de andere staten.

Ryan P. Brown schreef daarover het boek Honor Bound. How a Cultural Ideal Has Shaped the American Psyche, waarin je onder meer kunt lezen dat in eercultuurstaten meer doodslag (argument-based homicide) voorkomt en meer verkrachtingen en huiselijk geweld (beide alleen onder de witte bevolkingen). Ook liggen de uitgaven en de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg lager in de eercultuurstaten, wat er op wijst dat je in een eercultuur minder makkelijk toegeeft dat je het moeilijk hebt.

Maar er is ook onderzoek waarin geprobeerd is om het aanhangen van de ideeën van de eercultuur als een individueel kenmerk vast te stellen. Zo ontwikkelde diezelfde Ryan P. Brown samen met anderen in 2012 de Honor Ideology for Manhood Scale (HIM), een lijst van 16 stellingen waarvan je kunt aangeven in hoeverre je het er mee eens of oneens bent:
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who calls him an insulting name.
 • A real man doesn’t let other people push him around.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who slanders his family.
 • A real man can always take care of himself.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who openly flirts with his wife.
 • A real man never lets himself be a “door mat” to other people.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who trespasses on his personal property.
 • A real man can “pull himself up by his bootstraps” when the going gets tough.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who mistreats his children.
 • A real man will never back down from a fight.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who steals from him.
 • A real man never leaves a score unsettled.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who vandalizes his home.
 • A real man doesn’t take any crap from anybody.
 • A man has the right to act with physical aggression toward another man who insults his mother.
 • A real man is seen as tough in the eyes of his peers.
Het blijkt dan dat degenen die hoger scoorden op deze schaal, dus meer aanhanger waren van de eercultuur, militanter zouden reageren op een mogelijk terroristische daad en meer voorstander waren van extreme ondervragingstechnieken.

Dat bleek ook het geval te zijn als gecontroleerd werd voor Right-Wing Authoritarianism (RWA) en voor de Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO). Wat erop wijst dat het aanhangen van de eercultuur nog weer net een ander aspect van statuscompetitie afdekt. Zie voor RWA en SDO het bericht: Over het verband tussen narcisme en rechts-extremisme.

En nu is er ook de studie Honor to the core: Measuring implicit honor ideology endorsement, met Ryan P. Brown als laatste auteur, waarin een impliciete meting van eercultuur wordt gebruikt en getest. 

Dat gebeurt met de Affect Misattribution Procedure (AMP), waarin je woorden krijgt gepresenteerd die gekoppeld zijn aan eercultuur (zoals "eer") en neutrale woorden, waarna je moet aangeven hoe aangenaam je een pictogram (een Chinees teken) vindt. Hoe meer je dan dat pictogram aangenaam vindt als je vlak daarvoor naar een eergerelateerd wordt hebt gekeken, hoe meer je een aanhanger blijkt te zijn van de ideeën van de eercultuur.

1 opmerking:

Noah Kyano zei

Wie dit getuigenis vandaag nog leest, zou het met mij en mijn gezin moeten vieren, omdat het voor sommige mensen allemaal als een grap begon en anderen zeiden dat het onmogelijk was. Mijn naam is Noah Kyano en ik kom uit Amsterdam, maar ik verhuis met mijn vrouw naar Chicago US. Ik ben gelukkig getrouwd met twee kinderen en een mooie vrouw. Er gebeurde iets vreselijks met mijn familie, toen ik mijn baan verloor en mijn vrouw mijn huis verliet omdat ik niet goed voor mezelf en de familie kon zorgen. van haar en mijn kinderen op dat specifieke moment. Ik heb het negen jaar voor elkaar gekregen, geen vrouw om me te ondersteunen om goed voor de kinderen te zorgen. ik probeer een testbericht naar mijn vrouw te sturen, maar ze blokkeert me om met haar te praten, ik probeer met haar vriend en haar familieleden te praten, maar weet nog dat er een mij kon helpen en ik heb later een aanvraag ingediend bij zoveel bedrijven, maar toch deden ze dat om me niet te bellen, totdat er een trouwe dag kwam die ik nooit in mijn leven zal vergeten. toen ik een oude vriend van mij ontmoette aan wie ik al mijn moeilijkheden had uitgelegd en hij me vertelde over een geweldige man die hem hielp een goede baan in de coca cola company en hij vertelde me dat hij een spell speller is, maar ik ben iemand die nooit in spell caster gelooft, maar ik besloot hem een ​​kans te geven en Drigbinovia gaf me instructies en liet me zien wat ik moest doen in deze zeven dagen van de lunch de spell. Ik volg alle instructies en doe wat hij me vroeg om het goed te doen. Drigbinovia zorg ervoor dat alles goed ging en mijn vrouw zou me na Drigbonovia geweldig werk zien. Mijn vrouw belde me met een onbekend nummer en verontschuldigde zich en ze vertelde me dat ze me echt missen en onze kinderen en mijn vrouw keren naar huis terug. paragon company in de VS. Ik adviseer je als je problemen hebt stuur een bericht naar deze e-mail: doctorigbinovia93@gmail.com of WhatsApp hem op +2348144480786 en je krijgt het beste resultaat. Neem dingen als vanzelfsprekend aan en het zal van je worden afgenomen. Ik wens je het beste.