maandag 30 januari 2012

Javier Solana: verlicht leiderschap a.u.b.

Javier Solana, de vroegere Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de vroegere Secretaris-Generaal van de NAVO, geen linkse jongen, roept op om te stoppen met de bezuinigingsobsessie. Zie het bericht hieronder. Bijna elke zin er van is de moeite waard om te lezen en te herlezen. Een paar vertaalde passages:
... twijfels over de negatieve gevolgen van bezuinigen zijn onmogelijk langer te negeren. De geschiedenis laat zien dat het in een diepe recessie veel gevaarlijker is om te vroeg met economische stimulering te stoppen dan te laat.
Een excessief korten van overheidsuitgaven in de huidige omstandigheden kan leiden tot een contractie in de groei, die nu al plaats vindt: het Internationale Monetaire Fonds verwacht nu dat de eurozone met 0,5 % zal krimpen in 2012. Structurele hervormingen zijn belangrijk om toekomstige duurzame groei te garanderen, maar ze genereren geen groei op de korte termijn, wat Europa nodig heeft. Daarentegen riskeert Europa blijvende schade aan zijn groeipotentieel in ruil voor een mager beetje vooruitgang bij het terugdringen van schulden.
Vergeleken met een nieuwe recessie zijn de lange termijn kosten van stimuleringsbeleid te verwaarlozen. In veel landen zijn de huidige overheidstekorten niet het resultaat van roekeloos grote overheidsuitgaven, maar van tijdelijke maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Met de lage rentes en een private sector die schulden terugdringt, is er weinig kans dat een expansief overheidsbeleid inflatie veroorzaakt of private investeringen verdringt. Integendeel, verlaging van uitgaven kan de economische activiteit ondermijnen en de last van de overheidsschuld doen toenemen in plaats van afnemen. (...)
Het is onheilspellend dat dezelfde argumenten die de financiële crisis van 1929 lieten opvolgen door de Grote Depressie nu worden gebruikt om bezuinigen ten koste van alles te rechtvaardigen. We kunnen niet toestaan dat de geschiedenis zich herhaalt. De politieke leiders moeten het initiatief nemen om een economisch gedreven sociale crisis af te wenden. (...)
Alleen verlicht politiek leiderschap kan deze uitkomst verhinderen. De Europese leiders moeten begrijpen dat aanpassingsprogramma's een sociale zowel als een financiële kant hebben, en dat ze niet houdbaar zijn als degenen die er door getroffen worden het vooruitzicht hebben van jarenlange opofferingen zonder licht aan het eind van de tunnel.
Bezuinigen ten koste van alles is een onjuiste strategie en het zal niet werken. We kunnen niet toestaan dat een verkeerd begrepen idee van "discipline" blijvende schade aanricht aan onze economieën en een vreselijk menselijke last legt op onze maatschappijen. Heel Europa moet het eens worden over een korte-termijn groeistrategie - en die snel uitvoeren.
Austerity vs. Europe - Javier Solana - Project Syndicate:
'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten