donderdag 12 januari 2012

Joseph Stiglitz over de gevaren van 2012

Joseph Stiglitz (zie onderaan dit bericht): Zullen de Verenigde Staten eindelijk hun economie gaan stimuleren om de werkloosheid terug te dringen? Het lijkt net zo onwaarschijnlijk dan dat Europa door gaat krijgen dat alleen bezuinigen de problemen niet zal oplossen en zelfs zal verergeren.

En dan zijn er nog de lange-termijn problemen: klimaatverandering en andere milieubedreigingen, en de toegenomen ongelijkheid.

Juist het aanpakken van deze lange-termijn problemen zou kunnen helpen om de korte-termijn problemen op te lossen. Meer investeren om de economie duurzamer te maken zou de economische activiteit, groei en werkgelegenheid stimuleren. En progressievere belasting, in feite herverdeling van de top naar de midden- en lage inkomens, zou de ongelijkheid verminderen en banen scheppen door toename van de vraag. De hogere belastingen aan de top zouden inkomsten genereren ten behoeve van publieke investeringen en van bescherming van de zwakkeren, waaronder de werklozen.
Maar politiek en ideologie staan in de weg.
The Perils of 2012 - Joseph E. Stiglitz - Project Syndicate:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten