zondag 29 januari 2012

Joseph Stiglitz: schuldenproblemen in euro-landen niet veroorzaakt door te hoge overheidsuitgaven

Joseph Stiglitz in een interview met Der Spiegel (zie link onderaan dit bericht) in antwoord op de vraag of de Republikeinse presidentskandidaten gelijk hebben dat de Europese verzorgingsstaten mislukt zijn:
Woorden schieten me tekort voor zoveel onwetendheid. Deze mensen begrijpen niet echt wat er in Europa gebeurt en ze hebben ook niet echt begrepen wat er in de Verenigde Staten verkeerd gelopen is. Amerika is niet in staat om het gemiddelde inkomen te laten toenemen. Bij de sociale zekerheid, het onderwijs, gezondheid ziet het er nog slechter uit. In internationale vergelijkingen staan de VS nog slechts bovenaan met zijn gevangenissen. Daarin zitten tien maal zoveel mensen als in elk ander westelijk land.
Ik zou zeggen dat het Europese model van de verzorgingsstaat over het geheel genomen behoorlijk succesvol is. Tijdens de crisis heeft bijvoorbeeld de Duitse arbeidsmarkt veel beter gepresteerd dan de Amerikaanse.
Over de eurocrisis:
Europa heeft slechts een fout gemaakt, maar een heel grote: de euro. Met de juiste institutionele hervormingen had hij kunnen functioneren. Bij de invoering van de euro dacht men dat de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht voldoende zouden zijn. Nu denkt men dat die criteria strenger toegepast moeten worden - en dat is fout. De schuldenproblemen van de eurolanden zijn in het algemeen niet veroorzaakt door te hoge overheidsuitgaven. In Ierland bijvoorbeeld heeft de financiële sector de crisis veroorzaakt, niet de verzorgingsstaat.
En op de vraag of er wel geld is om de economie aan te zwengelen (in plaats van alleen maar te bezuinigen):
Duitsland heeft het (geld) zonder twijfel vanwege de lage rente waarmee het geld kan lenen. De Europese schuldquote is kleiner dan die van de Verenigde Staten. Als men de eurozone met gemeenschappelijke leningen, eurobonds dus, op een lijn zou brengen, dan zou de kredietbeoordeling relatief goed zijn.
Lees verder het interview over zijn oordeel over de Occupy-beweging en over de noodzaak van meer transparantie van de financiële markten.

Het zou goed zijn als zo'n interview ook de grote Nederlandse dagbladen zou halen.

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten