vrijdag 2 maart 2012

De Nederlandse Bank wil nu bezuinigen. Maar met goede argumenten?

Volgens De Nederlandse Bank moet het overheidstekort nu worden teruggedrongen. In het Bulletin waar ik hier onder naar link, geven ze acht redenen. Heeft de DNB gelijk? Anderen die deskundiger zijn, moeten maar een vollediger oordeel vellen. Maar mij vallen twee dingen op:

1. De DNB geeft toe dat terugdringing van het tekort op korte termijn de groei zal drukken. Maar in welke mate, dat weten we niet precies en er zijn aanwijzingen dat het relatief gering zal zijn. Waarom? Omdat voor een kleine, open economie als die van ons land, geldt dat het meeste effect van die bezuinigingen weglekt naar het buitenland via vermindering van de importen. Eerlijk gezegd vind ik dit verbazingwekkend. Want dat raakt  precies het probleem dat nu in Europa speelt: als wij minder gaan importeren, dan maken we het de andere eurolanden alleen maar nog moeilijker om er weer bovenop te komen. Het komt er op neer dat we allemaal maar moeten gaan bezuinigen en daarmee allemaal elkaar lekker dwars gaan zitten. En dat adviseert onze Nederlandse Bank.

2. Ook gelooft DNB in het vertrouwenssprookje (cursivering van mij):
Het vertrouwen van de Nederlandse consument is momenteel erg laag, wat de consumptie negatief beïnvloedt. Een verdere ontsporing van de overheidsfinanciën draagt niet bij aan herstel van dit vertrouwen. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat tekortreductie positieve vertrouwenseffecten kan genereren, die daarmee deels compenseren voor de negatieve bestedingseffecten. Een dergelijk vertrouwenseffect treedt vooral op in landen met een hoge schuldquote.
Uit welk onderzoek zou dat blijken? Als ik naar het literatuurlijstje kijk, dan kan eigenlijk alleen het OESO-rapport Fiscal multipliers and fiscal consolidation bedoeld zijn. Als ik dat rapport bekijk (hier), dan blijkt het te bestaan uit een serie simulaties. En wat komt daaruit? Ik citeer de laatste twee zinnen van de samenvatting (mijn vertaling en mijn cursivering):
Als verwacht wordt dat de overheid in de toekomst gaat bezuinigen, dan zullen de lange rentes nu dalen, en misschien zelfs een korte-termijn expansie van de output uitlokken. Expansieve bezuinigingen van dit soort zijn echter zeldzaam en op basis van de simulaties die we hebben onderzocht, worden ze niet verwacht.
De resultaten van dat onderzoek zijn dus precies tegengesteld aan wat de Nederlandse Bank beweert! Laten we zeggen: onbegrijpelijk.
DNBulletin: Sanering Nederlandse overheidsfinanciën kan geen uitstel velen - De Nederlandsche Bank:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten