vrijdag 2 maart 2012

Joseph Stiglitz: de drie grootste economische mythen van dit moment

Een interview met Joseph Stiglitz: zie de link hieronder. Hij legt nog eens uit dat economische ongelijkheid, naast negatieve sociale gevolgen, ook grote economische nadelen heeft.
Ongelijkheid is slecht voor groei, stabiliteit en efficiëntie. ... De ongelijkheid was het hoogst zowel voorafgaand aan de Grote Depressie (van de jaren dertig) en voorafgaand aan de (huidige) Grote Recessie en dat is geen toeval. De kern is dat als we veel ongelijkheid hebben, de vraag naar beneden gaat. ... Al die ongelijkheid werd gecompenseerd door het scheppen van een zeepbel. De zeepbel maakt ehet mensen mogelijk om meer te consumeren. Nu hebben we de ongelijkheid, maar we hebben niet een zeepbel en dat betekent dat we een blijvende zwakke vraag houden. En daardoor wordt het erg moeilijk om terug te keren naar volledige werkgelegenheid, tenzij we een nieuwe zeepbel creëeren.
Veel van de ongelijkheid in de Verenigde Staten is tot stand gekomen door verstoringen - een excessieve financiële sector, monopolies zoals Microsoft ... het bevoordelen van de oliemaatschappijen en de delfstoffenindustrie. ... Deze dingen verstoren de economie, terwijl ze rijkdom aan de top creëren. Het is dus geen welvaartscreatie - het is welvaartsherverdeling, die de grootte van de koek kleiner maakt.
En zijn antwoord op de vraag naar wat de grootste economische mythen zijn die de politiek in de Verenigde Staten beheersen, is:
De eerste is dat het terugbrengen van het overheidstekort de economie zou stimuleren door het vertrouwen te herstellen, wat je steeds maar weer hoort herhalen. Er is geen evidentie dat dat ooit gewerkt heeft. Je zou het de bezuinigingsmythe kunnen noemen - het is de ernstigste.
De tweede is dat het verhogen van de belastingen op hogere inkomens er toe zal leiden dat zij minder gaan sparen, minder investeren, en dat dat negatieve effecten zal hebben op de aanbodkant. Opnieuw, daarvoor is geen evidentie.
De derde is dat het verlagen van de belastingen voor ondernemingen over de gehele linie de investeringen in de V.S. zullen stimuleren. Er is geen evidentie daarvoor ... Als je investeringen wilt aanmoedigen, dan moet je de belastingen verlagen voor ondernemingen die investeren en de belastingen verhogen voor ondernemingen die niet investeren. Je kunt de belastingen zo herinrichten dat je prikkels geeft om te investeren.
Van die laatste weet ik het niet precies, maar die eerste twee mythes, die heersen ook nog steeds in Europa. Dus ook in Nederland.

Over de toename van inkomensongelijkheid en over de negatieve economische gevolgen daarvan, zie ook dit bericht en dit bericht. En zie mijn eerdere bericht over Stiglitz, waarin hij de gevaren van 2012 uiteenzet.

Famed economist: Income inequality bad for economy : page all - NorthJersey.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten