zaterdag 7 juli 2012

Gedragswetenschappelijke beleidsadvisering - Richard Thaler

Richard H. Thaler schreef samen met Cass R. Sunstein het boek Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Hij is ook betrokken bij het Behavioral Insights Team dat door de regering Cameron werd ingesteld en dat sociaalwetenschappelijke adviezen geeft aan de regering. Hij vertelt in deze column (zie link onderaan dit bericht) over zijn ervaringen. Zeer lezenswaardig.

Hij heeft in dat Team voortdurend twee richtlijnen benadrukt:
  • Als je een activiteit wilt aanmoedigen, dan moet je die gemakkelijker maken
  • Je kunt geen op evidentie gebaseerde beleidsbeslissingen nemen zonder evidentie
Met dat laatste zal hij er op doelen dat het adagium van evidence-based beleid wel veel gebruikt wordt, maar weinig echt wordt toegepast.

En hij haalt een advies van Robert Cialdini aan die voorstelde om in aanmaningen aan nalatige belastingbetalers te vermelden hoeveel anderen op tijd hun belasting betalen. Dat bleek, in vergelijking met aanmaningen zonder deze vermelding, een toename van 15 procent op te leveren van het voor de uiterste datum alsnog betalen. Zie ook dit bericht over Cialdini. En dit bericht, het eerste in de serie over pro-sociaal gedrag en sociale omgeving.
Behavioral Science Can Help Guide Policy - Economic View - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten