dinsdag 3 juli 2012

Ook het IMF wijst nu de bezuinigingsstrategie af

Mike Konczal vraagt er terecht aandacht voor: ook het IMF is nu van mening dat de bezuinigingsstrategie in Europa en in de Verenigde Staten averechts werkt. Het pleit met zoveel woorden voor een tijdelijke stimulering van de economie. Dat wijkt sterk af van wat het IMF in het verleden altijd heeft gepropageerd. En komt sterk overeen met het Manifesto for a Sensible Economy van Krugman en Layard.
The IMF Goes All-Out on Balance-Sheet Recessions, Providing Sanity on Economic Policy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten