dinsdag 3 juli 2012

Oplossing eurocrisis vereist (nog steeds) een echte Europese Centrale Bank - Paul de Grauwe

Volgens Paul de Grauwe (zie link hieronder) hebben de Europese leiders weliswaar kleine stapjes in de goede richting gezet, maar is het werkelijke probleem niet opgelost. Dat werkelijke probleem blijft dat de rentes voor de Zuidelijke landen zullen blijven stijgen. Niet (of niet in hoofdzaak) doordat die landen er economisch slecht voor staan, maar doordat angst en paniek van de financiële markten kunnen leiden tot zichzelf waar makende voorspellingen.

Dat komt doordat de Europese Centrale Bank nog altijd niet de rol op zich neemt, of op zich mag nemen, die elke normale centrale bank heeft, namelijk die van een geld scheppende institutie met een oneindig vermogen om overheidsobligaties te kopen. Tot nu toe hangt er altijd de dreiging boven de markt dat de ECB zal stoppen met wat ze moet doen doordat de middelen te kort schieten. En dat kan leiden tot paniek, ook al ver voordat dat punt daadwerkelijk is bereikt. Daardoor moet de ECB steeds er voor waken dat ze over "genoeg" middelen beschikken, maar dat maakt het nu juist onmogelijk om de financiële stabiliteit te handhaven.

Een argument tegen die normale rol van de ECB is uiteraard dat van moral hazard: de prikkel om te "hervormen" zou in gevaar komen als de ECB die rol op zich neemt. Maar dat probleem moet op een andere manier worden opgelost. Je gaat toch niet de financiële stabiliteit in Europa, en in de wereld, in de waagschaal stellen om sommige landen er toe te bewegen om zich anders te gaan gedragen? Bovendien, zegt De Grauwe, speelde dat moral hazard argument blijkbaar niet toen de ECB geld vrijwel gratis weggaf aan de banken.

Paul de Grauwe zegt dit natuurlijk al veel langer. En het wordt steeds duidelijker voor iedereen dat zijn analyse klopt. Maar wat duurt dat lang voor die intellectuele helderheid ook tot het niveau van de Europese leiders doordringt!

Why the EU summit decisions may destabilise government bond markets | vox:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten