woensdag 27 maart 2013

Meer economische groei door hogere lonen - Global Wage Report van de ILO

Voor economische groei is het natuurlijk nodig dat bedrijven winst maken. Zonder winsten geen investeringen. Maar het is ook nodig dat er genoeg vraag is naar de producten die via die investeringen op de markt komen. En die vraag hangt er van af hoeveel mensen verdienen, dus van de lonen. Winsten moeten dus hoog genoeg zijn, maar ook lonen moeten hoog genoeg zijn.

Nu is er volgens het nieuwste Global Wage Report (pdf) van de International Labor Organization (ILO) sinds de jaren 80 van de vorige eeuw, dus sinds het neo-liberalisme is gaan triomferen, iets opvallends aan de hand. In de meeste landen is het loonaandeel in het bruto nationaal product (BNP) gedaald, met een corresponderende stijging van het winstaandeel. En uit modelberekeningen (volg de link hieronder voor een samenvatting) blijkt nu dat in de meeste landen, maar ook wereldwijd gezien, het negatieve groei-effect van die daling van het loonaandeel groter is dan het positieve effect van de toename van het winstaandeel.

Eenvoudig gezegd, wereldwijd zijn we de neo-liberale ideologie aan het najagen die het winst maken als alleenzaligmakend ziet. Dat blijkt succesvol te zijn in de beperkte zin dat inderdaad de winsten zijn gaan toenemen. Maar het blijkt te falen als een strategie voor economische groei. Het is allang het geval dat het loonaandeel zou moeten toenemen. Zie ook het ILO-paper Is aggregate demand wage-led or profit-led? National and global effects (pdf). En zie hier de website van het ILO met toelichtende video's.

Uit de cijfers blijkt dus dat we al tientallen jaren leven onder de grote misvatting ("ideologie") dat voor economische groei de winsten belangrijker zijn dan de lonen. Diezelfde misvatting lijkt ook de bezuinigingszeepbel te hebben gecreëerd.

Wat nu te doen? In ieder geval ophouden met loonmatiging! En dus ook met bezuinigingen die de koopkracht naar beneden drukken. En er voor zorgen dat consumptie weer gewoon door loonstijging kan groeien in plaats van door huizenzeepbellen. Hogere minimumlonen en invoering van een minimumloon waar dat nog niet bestaat (Duitsland!). En sterkere vakbonden zou veel helpen.

Planet Earth Is Wage-Led!:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: