zondag 10 maart 2013

Wapenbezit in V.S. neemt af - NYTimes.com

Gelukkig is er ook positief nieuws te melden in de serie Wat er met een land kan gebeuren: in de Verenigde Staten lijkt het wapenbezit af te nemen. Zie de link onderaan. Terwijl in de jaren 70 van de vorige eeuw nog zo'n 50 procent van de huishoudens een of meer wapens in huis had, was dat in 2012 gedaald tot 35 procent. Dat is natuurlijk nog een hoog percentage. Maar dat het afneemt en vooral dat het afneemt bij de jongere generaties, is hoopgevend.

Mogelijke verklaringen zijn de verstedelijking (meer wapenbezit op het platteland) en de afschaffing van de dienstplicht (minder jonge mannen die met wapens in aanraking komen).

Rate of Gun Ownership Is Down, Survey Shows - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: