zondag 4 december 2011

Steun van economen voor Occupy Wall Street

Driehonderd economen ondersteunen de Occupy Wall Street beweging. In mijn vertaling:
Wij zijn economen die tegen de ideologische zuivering van het vak economie zijn. Evenzo zijn we tegen politieke zuivering van het noodzakelijke debat over de oorzaken voor en de gevolgen van onze huidige economische crisis.
Wij ondersteunen de pogingen van de Occupy Wall Street beweging over het hele land en de hele wereld om de economie te bevrijden van de korte termijn hebzucht van de rijke en machtige één procent.
Wij zijn tegen cynische en perverse pogingen om onze politieagenten en publieke dienaren te misbruiken om pleiters voor het publieke belang te verdrijven uit de publieke ruimtes.
Wij betuigen onze steun aan de visie van het bouwen van een economie die werkt voor de mensen, voor de planeet en voor de toekomst en we verklaren ons solidair met de Occupiers die hun democratische recht uitoefenen om economische en sociale rechtvaardigheid te eisen.
Mij bekende namen onder de ondertekenaars zijn die van Dean Baker, Nancy Folbre, James K. Galbraith, Peter Radford en Juliet Schor.
300 economists give support for the Occupy Wall Street movement « Real-World Economics Review Blog:
'via Blog this'
Update. De lijst is geopend voor meer steunbetuigingen. Bij deze een oproep aan Nederlandse economen.
Update Update. Opvallende naam bij de nieuwkomers, is die van Avner Offer. Waar blijven de Nederlandse economen? (Ik zou graag ondertekenen, maar schrik er voor terug om voor econoom door te gaan.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten