woensdag 7 december 2011

Martin Wolf: Duitsland weigert de echte oorzaken van de eurocrisis onder ogen te zien

Martin Wolf wijst nog eens op de echte oorzaken van de eurocrisis. En op de weigering of het onvermogen van Duitsland om die onder ogen te zien. Zie het bericht hieronder uit de Financial Times van vandaag.

Dat betekent dat het onderliggende probleem blijft bestaan, ook als er deze week een korte termijn "oplossing" wordt gevonden. Het probleem dus dat een muntunie kwetsbaar is voor betalingsbalans crises als er geen fiscale én financiële integratie is. En financiële integratie betekent: een lender of last resort mandaat voor de Europese Centrale Bank.

Dat laatste komt geheel overeen met mijn vermoedens aan het eind van dit bericht. Ik citeer mezelf:
En er blijft, denk ik, het probleem van het ontbreken van een centrale bank met een lender of last resort functie in de euorozone. Want ook als uiteindelijk de euro, vooreerst, gered is, en als die zwakkere landen een beter beleid zijn gaan voeren, dan blijft het "probleem" bestaan dat niet alle landen economisch even sterk kunnen zijn. Niet iedereen kan, zoals in Lake Wobegon, boven het gemiddelde zitten. Dat moet, als Paul de Grauwe gelijk heeft, betekenen dat ook dan nog steeds het gevaar dreigt van een run van de financiële markten op het land dat dan het zwakste is. Misschien is dat dan Duitsland wel. Of Nederland.
 Merkozy failed to save the eurozone - FT.com:

'via Blog this'
Update. Zie nu ook dit bericht van Paul Krugman.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten