zondag 11 december 2011

Tijd om de economie te stimuleren? De Nederlandse Bank zegt niet nee, maar zegt ze ja?

In Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2011/nr.2 (hier te downloaden) gaat de Nederlandse Bank in op de vraag of de regering de economie niet moet gaan stimuleren nu we weer in een recessie terecht komen. In plaats van nog meer te gaan bezuinigen. Het antwoord zit min of meer verstopt in Box 1, die begint op p. 12. De DNB constateert dat er inderdaad enige onbenutte capaciteit in de economie is. Dat zou pleiten voor een bestedingsimpuls. Daarvoor pleit ook dat er geen inflatie is te verwachten en dat de rente er ook niet door zal gaan stijgen.

Doen dus, zou je zeggen. Maar nee, want dan komt het vertrouwenssprookje, zoals Paul Krugman dat graag noemt. De DNB veronderstelt (let wel: veronderstelt) dat de financiële markten zullen gaan twijfelen over de bereidheid om verder te "consolideren" (bedoeld is: bezuinigen) als er nu een bestedingsimpuls komt. En daardoor zal de rente op staatsleningen gaan stijgen. Ik ben natuurlijk nog steeds geen deskundige, maar toch vermoed ik dat die financiële markten al tijden op zoek zijn naar economische groei vooruitzichten. En dat consolideren versterkt alleen maar de recessie. (Als leek zou je denken: ga eens met die beleggers praten...)

Dat vertrouwenssprookje is het eerste argument om het niet te doen. Het tweede is de grote onzekerheid bij de huishoudens, waardoor ze van die financiële meevallers, als gevolg van die bestedingsimpuls van de overheid, veel zouden gaan sparen. In plaats van het te gaan uitgeven en dat zou je willen, want dat jaagt de economie aan. Ja, dat zou kunnen. Maar is het ook niet zo dat die onzekerheid vooral wordt aangewakkerd door dat steeds maar bezuinigen? Is dit eigenlijk niet ook een vertrouwenssprookje?

Maar al met al, is de conclusie dat de zogenaamde multiplier, dat is de mate waarin een bestedingsimpuls het nationale inkomen zou vergroten, weliswaar kleiner is dan ten tijde van de kredietcrisis, maar kennelijk wel als positief wordt ingeschat. Komt het er dan op neer dat De Nederlandse Bank adviseert tot een bestedingsimpuls?

1 opmerking:

  1. Bedankt Henk, voor deze prachtige illustratie van het vertrouwenssprookje. Er zijn maar weinig politieke partijen die pleiten voor een bestedingsimpuls, terwijl iedereen snapt dat verdere bezuinigingen de crisis verlengen. Waarin zouden we wél volop kunnen investeren? Stimuleren van Levenlang Leren?
    http://www.blikopwerk.nl/bow/Blik-op-Werk/OverBlikopWerk/OverBlikopWerk-Actueel/2011/Langer-doorwerken-en-het-Nederlandse-werkvermogen.html

    BeantwoordenVerwijderen