zaterdag 27 oktober 2012

Is noch PvdA, noch VVD, in staat (of bereid?) om een goed ingevoerde macro-econoom aan te leveren?

Nu het lijkt alsof ook het kabinet-in-de-maak van plan is om miljarden te gaan bezuinigen, is het goed om er met Paul Krugman maar weer bij stil te staan dat:
het grootste probleem dezer dagen is dat van de verwerping van kennis die we gewend waren tot onze beschikking te hebben.
Ja, wat wil je als noch VVD, noch PvdA, blijkbaar in staat is (of bereid is?) een goed ingevoerde macro-econoom als minister aan te leveren.

Denial of Economics - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: