dinsdag 20 januari 2015

Het kan met narcisme te maken hebben dat vooral jonge mannen, en nauwelijks jonge vrouwen, terreurdaden plegen

In mijn poging om de vraag Hoe worden sommige jongemannen zo gevaarlijk dat ze aanslagen gaan plegen? te beantwoorden, ging het onder meer om de vraag waarom het vooral jonge mannen zijn en niet jonge vrouwen. Ik veronderstelde dat mannen gemiddeld genomen meer geneigd zijn tot statuscompetitief gedrag. En dat het falen in de statuscompetitie die in onze kapitalistische maatschappij zo dominant aanwezig is, voor hen dus zwaarder zal wegen.

Er moet onderzoek zijn dat die veronderstelling ondersteunt. Maar op zoek daarnaar, kwam ik ander onderzoek tegen waaruit blijkt dat mannen gemiddeld genomen narcistischer zijn dan vrouwen. het gaat om de studie Gender Differences in Narcissism: A Meta-Analytic Review (betaalpoort), Dit verschil bestaat voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor jonge mannen en jonge vrouwen.

Narcisme speelde in mijn poging tot verklaring een rol, namelijk in de laatste stap van de redenering. Op zoek naar een sociale context die hen geborgenheid en respect verschaft, kun je terecht komen in een godsdienstige of een nationalistische of een racistische groep. Of je verzint zelf een broederschap, zoals Anders Breivik deed. Maar waarom word je gewelddadig als die groep bedreigd wordt of als je denkt dat hij bedreigd wordt?

Daar zou narcisme een rol kunnen spelen. Bedreigingen worden dan niet alleen bedreigingen van die groep, maar ook van jouw zelfbeeld. En om dat zelfbeeld te verdedigen en in stand te houden, kan gewelddadigheid een middel worden. De bedreiging moet worden vernietigd. En de drempel om dat te doen is klein als je je vanwege dat narcisme hoog verheven voelt boven anderen. 

Dat verschil in de mate van narcisme zou dus een deel van de verklaring kunnen zijn voor de sterke oververtegenwoordiging van mannen in terroristische aanslagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten