donderdag 8 januari 2015

Wat is het onderliggende probleem van terroristische daden? De islam of gevaarlijke jonge mannen?

De drie verdachten van de vreselijke aanslag gisteren op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs zijn jonge mannen. Twee van hen zijn broers van 32 en 34 jaar oud, van Algerijnse afkomst, geboren in Parijs. Ze schijnen niet godsdienstig te zijn opgevoed, een van hen is opgegroeid in een weeshuis. De 18-jarige derde verdachte is een zwager van een van de beide broers. Hij schijnt een alibi te hebben.

Een van de twee broers is in 2005 opgepakt toen hij naar Syrië wilde vertrekken, wat toen voor jihadisten de doorgang was naar Irak om daar tegen de Amerikanen te vechten. Hij werd in 2008 veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel, voor zijn betrokkenheid bij het ronselen van jonge strijders voor de oorlog in Irak. De daders moeten ‘Allah Akhbar’ hebben geroepen en een van hen riep ‘we nemen wraak voor de profeet’. Zie dit bericht in De Volkskrant en dit bericht in De Standaard.

Wat blijft er bij je hangen als je deze twee alinea's hebt gelezen? Dat het om een door de islam geïnspireerde aanslag ging? Of dat het om drie jonge mannen ging?

De kans is groot dat vooral dat eerste is blijven hangen.

En dat wijst op een belangrijk probleem. Want het zou goed kunnen zijn dat het feit dat het om drie jonge mannen ging, meer informatie verschaft die relevant is voor het vinden van een verklaring voor zulke daden, dan het feit dat ze door de islam waren geïnspireerd.

Ik stond daar bij stil toen ik vanochtend ook de column Is Islam to Blame for the Shooting at Charlie Hebdo in Paris? van Nicolas Kristof las in The New York Times.

Kristof wijst er op dat er zeker veel aanslagen uit naam van de islam worden gepleegd. Maar de overweldigend grote meerderheid van de 1,6 miljard aanhangers van de islam heeft met zulke aanslagen niets te maken, behalve dan dat ze er buitenproportioneel slachtoffer van zijn. Kristof meldt dat er gisteren ook in het islamitische Jemen een aanslag plaatsvond, vermoedelijk door Al Qaeda, met 37 slachtoffers. Hij drukt ons daarom op het hart:
The great divide is not between faiths. Rather it is between terrorists and moderates, between those who are tolerant and those who “otherize.”
En:
Let’s stand with Charlie Hebdo, for the global outpouring of support has been inspiring. Let’s denounce terrorism, oppression and misogyny in the Islamic world — and everywhere else. But let’s be careful not to respond to terrorists’ intolerance with our own.
Als we dit soort aanslagen uit de wereld willen helpen, dan is het denk ik verstandiger om er bij stil te staan dat het meestal om jonge mannen gaat die zulke gewelddaden plegen, gevaarlijke jonge mannen. In plaats van er een godsdienststrijd van te maken. Maar dat laatste ligt op de loer.

Om dat te illustreren: toevallig verscheen vandaag ook dit bericht Muslims and Latinos much more prominent in TV crime news than in real-life crime. Het verwijst naar het onderzoek The Changing Misrepresentation of Race and Crime on Network and Cable News. De onderzoekers analyseerden de nieuwsprogramma's van de nationale televisiezenders op de berichtgeving over terroristische aanslagen in de Verenigde Staten tussen 2008 en 2012.

In die berichtgeving waren de daders in 81 procent van de gevallen identificeerbaar als moslim. Toen keken ze ook naar de FBI-rapporten over dezelfde periode en ontdekten dat slechts 6 procent van de binnenlandse verdachten van terreurdaden moslim waren.

Travis Dickson, een van de onderzoekers, geeft als commentaar dat terrorisme op Amerikaans grondgebied bovenal een zaak is van "white supremacists". Supremacisme is vergelijkbaar met sociale dominantie, het geloof in het superieur zijn van de eigen groep en het daarmee gepaard gaande neerkijken op andere groepen. Zie ook mijn berichten Over Sociale Dominantie en "In Rotterdam spreken we Nederlands" en PVV-stemmers willen overheersen - Over Sociale Dominantie, collectief narcisme en rechts-extremisme. Verontrustend dat het beeld dat de Amerikaanse media aan de Amerikanen voorhouden zo extreem van de werkelijkheid afwijkt. Update. Lees nu ook It's not just Fox News: Islamophobia on cable news is out of control. En huiver.

Dat slaat op Amerika, Ik weet niet wat zo'n onderzoek in Europa zou opleveren. Maar denk aan de serie moorden op Turkse Duitsers door de National-Sozialistische Untergrund (NSU), waaraan naast de twee jongemannen Uwe Böhnhardt en Uwe Mundlos ook een jonge vrouw, Beate Zschäpe, deelnam. De twee jongemannen pleegden zelfmoord. Het proces tegen Beate Zschäpe loopt nog steeds. Spiegelonline zet de gebeurtenissen op een rij.

En denk aan Anders Breivik, die in 2011 in Oslo een bloedbad aanrichtte onder aanhangers van de Noorse socialistische partij. Over hem schreef Åsne Seierstad een lijvig boek, Een van ons, voor het lezen waarvan ik nog niet de moed gevonden heb. In een interview trekt Seierstad een vergelijking met de Westeuropese Syriëgangers, die veelzeggend is:
“Er zijn veel overeenkomsten. Het is vreemd: in het geval van Breivik hebben we de neiging om te gaan psychologiseren: hoe kwam hij tot zijn daad? Bij de jonge moslims die naar Syrië en Irak gaan doen we dat niet, dan vinden we hun geloof of hun aandrang tot terrorisme kennelijk afdoende verklaring."
"Maar dat klopt niet. Jonge moslims in Noorwegen zijn vaak slecht geïntegreerd, ze doen het matig op school, hebben een moeizame relatie met hun ouders, en willen dolgraag ergens bij horen. Precies hetzelfde zagen we bij Breivik. Die werd overal afgewezen en verzon uiteindelijk een soort eigen rechts-extremistische leger, een broederschap."

"Naar zo’n broederschap zijn de Syriëgangers ook op zoek. De gelijkenissen zijn opvallend. Breivik had zelfs plannen om de voormalige premier van Noorwegen, Gro Harlem Brundlandt, te onthoofden."
Het probleem van al die terreurdaden is dus veel meer een probleem van gevaarlijke jonge mannen, dan van godsdienststrijd. Het lijkt dus urgent om meer te weten te komen over wat er met die jongemannen aan de hand is en over de de omstandigheden waaronder ze tot zulke daden komen. Maar eens op zoek naar wat daarover bekend is. Update. Lees ook het vervolg op dit bericht: Hoe worden sommige jongemannen zo gevaarlijk dat ze aanslagen gaan plegen?
Update. Zie vandaag ook de reactie van Yde van de Burgh.
Update 9/1. En zie ook After Charlie Hebdo: Muslims in France. Only a handful of French Muslims are violent extremists

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Kom je uit bij schuld en haar werkingen. Wat niet slechts is voorbehouden aan 'jonge mannen'. Die reageren er wel heftiger, meer primair op, dat zal met een hogere dosis testosteron te maken hebben onder meer, is dan mijn vermoeden. En verder, een wereldschokkende cultuur clash of 'cultuurshock'. Wijdverbreid onbegrip, repressieve tolerantie en grootheidswaanzin (nee geen godsdienstwaanzin!).

Het volgende betoog dient als een analoge lens voor de gevolgen van wat wij slachteroffer-isme zouden kunnen noemen.

Het is duidelijk dat de meeste slachtoffers van terrorisme in de naam van Allah zich onder moslims bevinden. Dat hier in het westen de mainstream pers de gevolgen van een industrieel militair complex dat moslim samenlevingen ontwricht geholpen door regeringen die 'in naam van het vrije woord' hun economische belangen proberen veilig te stellen (Ik verwijs hierbij naar de overweldigende hoeveelheid analyses van intellectuelen als Naom Chomsky, Chris Hedges, John Pilger en geestverwanten, zonder specifieke links nodig te vinden.) vrijwel onbesproken blijven in het licht van de aantallen slachtoffers van bijv. drone-aanvallen, de Palestijnse kinderen omgekomen in Gaza, het aantal burgerslachtoffers in de oorlog tegen Irak, Saddam of Sadat in Syrie waar de EU/Nato hand en span diensten verricht alsof het de gewoonste zaak van de wereld betreft.

Waar het om gaat is, dat de publieke opinie zonder dat men het beseft gekleurd word terwijl de werkelijkheid een andere kleur heeft en had en die verkleuring bij bepaalde groepen pijnlijk ernstig ervaren leed veroorzaakt dat een trauma kan oproepen.

Het inmiddels verguisde instituut Ewald Engelen (hier aardig op dreef wanneer hij spreekt over de Nederlandse Volkshuisvestingsproblematiek naar aanleiding van zijn boek over de schaduwelite) onderzoekt schuld. Wiens schuld is het?

In het beeld dat hij schetst komt eigenlijk nauwelijks goed naar voren om welke bedragen het gaat; Dat wat wij als belastingbetalers de banken betalen, die wij subsidiëren met pakweg 12 miljard op jaarbasis via de HRA! Da's geen kattepis en verklaart voor een belangrijk deel de manipulatie van of speculatie met huizenprijzen! Laat ik nog even de bedragen uitgetrokken voor huurtoeslag NHG, starterssubsidie, verruiming schenkingsrecht, grondprijzenproblematiek etc. buiten beschouwing (doet Ewald niet). Wat dat ons kost, weegt niet op tegen de voordelen volgens het CDA bijvoorbeeld, die is dan ook het meest uitgesproken maar vlak de rest niet uit die rekening met z'n electoraat poogt te houden.

Anoniem zei

Het onderbelichte aspect wat mij betreft blijft, wat dat met de mentaliteit van jonge mensen doet wanneer ze er er slechts zeer ten dele in slagen gemaakte schulden in te lossen. Doorzien ze de inherent corrupte systematiek van een gesubsidieerde 'woningmarkt' (impliciet kan er geen sprake zijn van een 'markt'.) of kiezen ze, eenmaal subject, de rol van het slachtoffer dat recht heeft op schuldhulpverlening?
Wat eventueel verklaart waarom ze uiteindelijk stemmen op partijen die hun financiële problemen dienaangaande verminderen tot in lengte van jaren (voor hoe lang ze de schuld krijgen;)). Het is onderdeel van onze cultuur. Zodra de blinde vlek verborgen houdt wat er fundamenteel mis is met de basis waarop wij ons leven inrichten en jongeren dat gaan doen zien wij het belangrijkste over het hoofd. Het inleveren van vrijheid dient de vrijheid. Dat werkt helemaal niet!

En zo is het ook met gefrustreerde moslims die wanhopig aandacht vragen voor hun geminachte cultuur. Niet de religie maar de cultuur staat centraal, net zoals in ons overwegend geseculariseerde Nederland waarin de God volgens de Bijbel zo'n centrale rol vervult dat wij er nog steeds op zweren in het parlement, bij justitie, bij de krant en bij de omroep. Met Geert Wilders die de term 'kopvodden' introduceerde om later met een keppeltje op bij de klaagmuur in Hebron slachtoffers te gaan herdenken. En hij heeft ook nog een beveiliger die moslim is...
Who the fuck is Charlie.

Niet jonge mannen zijn het probleem, de mainstream cultuur van rijke oudere mannen die jonge mannen de afgrond indrijven op straffe van uitsluiting van de voorrechten van een zelf geproclameerde verlichte cultuur.
Over het corrumperen van de jeugd gesproken, ironisch genoeg werd Socrates daarvoor veroordeeld tot het drinken van de gifbeker.

Was Charlie Hebdo een tegengif? Of is het een bevestiging van onze vooroordelen en ontdekken de meesten nu pas waar ze al die tijd aan voorbij gingen? Voorbij gingen? Jonge vrouwen (ook een recentelijk slachtoffer), of homo's, een veranderende cultuur en de industrie die z'n maatstaven aanpast er maximaal van te kunnen profiteren? Het zegt allemaal niets over de selectieve verontwaardiging van jonge mannen binnen het establishment die heimelijk Pim Fortuin en Geert Wilders bewonderen en ondertussen hun stinkende best doen zo lang mogelijk van de hypotheekrente aftrek te profiteren, hoe erg ze daarmee ook parasiteren op andere andere groepen van de bevolking.

Zo, ik ben klaar. Dat lucht op, maar niet heus.

Anoniem zei

Why the Macho Sludge Peddled by 'American Sniper' Is Really Cowardice

De game industrie wint het financieel ruimschoots maar gaat hand in hand met Hollywood en z'n hero's. Cultuur. A love supreme.
Teveel komplot denken is gevaarlijk.