woensdag 12 oktober 2011

A Nobel Honor in Economics and a Challenge - NYTimes.com

Hier zit iets in. De New York Times redactie ziet de toekenning van de Nobelprijs voor economie aan Christopher Simms en Thomas Sargent als een bevestiging van de gedachte dat het vak economie bedoeld is om empirisch onderbouwde inzichten aan te leveren voor het verbeteren van de maatschappij.

En dus niet als een ideologie die zegt dat we aan economische stagnatie, toenemende werkloosheid en economische ongelijkheid niets kunnen veranderen.

A Nobel Honor in Economics and a Challenge - NYTimes.com:

'via Blog this'
Update. John Cassidy (auteur van How Markets Fail) is kritisch over de toekenning van de prijs aan Thomas Sargent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten