vrijdag 14 oktober 2011

De economie van het konijnenhol en "When Prophecy Fails"

Paul Krugman vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een grote politieke partij, in dit geval de Republikeinse partij in de V.S., zo extreem stijfkoppig kan blijven vasthouden aan ideeën, die van het marktdenken, die zo flagrant in strijd zijn gebleken met de feiten.

Het zijn natuurlijk niet alleen de Republikeinen. Ik blijf me er over verbazen dat wij in Nederland uitgerekend nadat het kapitalisme knarsend is vastgelopen, een neo-liberaal als premier hebben gekozen.

Het gaat steeds meer lijken op het gedrag van die sekteleden die Leon Festinger in de jaren vijftig bestudeerde. Toen hun voorspelling over het einde der tijden niet uitkwam, gingen ze niet aan hun ideeën twijfelen, maar integendeel er nog meer in geloven. (When Prophecy Fails.) Na de teloorgang van het communisme als politiek en economisch stelsel is het geloof in het ongereguleerde kapitalisme (het marktdenken) zo groot geworden dat het falen daarvan dat geloof niet verzwakt, maar integendeel versterkt.

Rabbit-Hole Economics - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten