maandag 17 oktober 2011

Sociale wetenschap die er toe doet

Dit is een interessant bericht over de praktijken van "foot binding" in China en vrouwelijke besnijdenis in delen van Afrika. Het verwijst naar een artikel uit de American Sociological Review van 1996, waarin de auteur laat zien dat het hier om conventies gaat. En conventies blijven bestaan zolang iedereen gelooft dat anderen zich er aan blijven houden. Dat betekent dat conventies kunnen verdwijnen als dat geloof in wat anderen denken en doen wordt doorbroken.

In China gebeurde dat met die conventie van "foot binding" (was vergeefs op zoek naar de vertaling) binnen een generatie. In Senegal is datzelfde proces nu aan de gang met betrekking tot vrouwelijke besnijdenis. Het mechanisme is dat van een collectieve belofte, die door zoveel mogelijk mensen zo publiek mogelijk wordt gedaan, zo dat het informatietekort wordt verholpen. De informatie die ontbreekt is dat veel meer mensen wel van de conventie af zouden willen dan de meeste mensen denken. (In dit geval gaat het om een negatieve conventie; uiteraard zijn er ook positieve conventies. Ik noem maar wat, de conventie dat je anderen niet beledigt, waar de meeste mensen zich nog steeds aan houden.)
Sociale wetenschap die er toe doet.

When Social Science Matters — The Monkey Cage:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten