maandag 2 april 2012

Beleid kabinet-Rutte zeer succesvol! Consumentenvertrouwen nergens zo sterk gedaald

Verandering consumentenvertrouwen, maart 2012

Het voornemen van het kabinet-Rutte om in Nederland "de zaken op orde te brengen" is zeer succesvol: het CBS meldt dat in geen ander van de 27 landen van de Europese Unie het consumentenvertrouwen zo sterk is gedaald als in Nederland.

Het consumentenvertrouwen in Nederland is al vier maanden lager dan het gemiddelde in de EU. Dat is zeer uitzonderlijk, meldt het CBS. In ruim 25 jaar tijd was dit alleen in enkele maanden van 2003 het geval.

Update. Ja, het klopt dat de werkloosheid in Nederland bijna nergens in Europa zo laag is als in Nederland. Trouw meldt dat, het lijkt wel met enige trots. Maar dat de werkloosheid bij ons nog meevalt, lijkt mij eerder een resultaat van het falen van het kabinet-Rutte om snel grote bezuinigingen door te voeren dan van het succes daarvan. En als ik het goed heb, is het vooral onze unieke deeltijd-wetgeving die er al langer voor zorgt dat onze werkloosheidscijfers gunstig afsteken bij die van andere landen.

Ik vind die kop in Trouw ("Bijna nergens is de werkloosheid zo laag als in Nederland") wel getuigen van provincialisme. Kijk hier eens naar de laatste werkloosheidscijfers van de eurozone en de Europese Unie. En huiver bij de cijfers voor Griekenland en Spanje, in het bijzonder bij die van de jeugdwerkloosheid. Zou een kop als "Werkloosheid in Griekenland en Spanje ondraaglijk geworden" niet passender zijn geweest?

En uit dit plaatje van de ontwikkeling van de werkloosheid in de eurozone (blauw) en de Europese Unie (geel) blijkt wel ondubbelzinnig het "succes" van het Europese bezuinigingsbeleid... (zie daaronder de jeugdwerkloosheid).
File:Youth unemployment rates, EU-27 and EA-17, seasonally adjusted, January 2000 - January 2012.PNG

youth unemployment

Geen opmerkingen:

Een reactie posten