vrijdag 6 april 2012

Mensen wonen in buurten! Nieuw boek van Robert Sampson

Douglas Massey bespreekt in Science van deze week het boek Great American City van Robert J. Sampson (fulltext achter de poort). Sampson vat er al zijn onderzoek in samen dat hij in de loop van de jaren heeft gedaan naar de effecten van kenmerken van de buurt waarin mensen wonen op hun gedrag en hun welbevinden. En naar de voorwaarden waaronder buurtbewoners samen werken aan de verbetering van de leefbaarheid van hun buurt. Het is een heel belangrijk boek en ik kom er zeker nog op terug. Het is vooral belangrijk omdat het laat zien hoe belangrijk de buurt is voor het leven van mensen. En dat gaat lijnrecht in tegen het wijdverbreide misverstand dat locatie er in de huidige maatschappij niet meer toe zou doen. En dat het "nostalgisch" zou zijn om dat nog wel te denken.

Massey omschrijft het belang van het boek voor het beleid als volgt:
In termen van sociaal beleid benadrukt het boek de beperkingen van het investeren in individuen zonder te proberen om de sociale en ruimtelijke systemen te veranderen waarin zij zijn ingebed. Dit inzicht is zowel bevrijdend als ontmoedigend - ontmoedigend omdat verandering van een sociaal systeem altijd moeilijk en pijnlijk is, maar bevrijdend in de zin dat het wijst op het soort veranderingen die werkelijk een verschil maken in het doorbreken van de zichzelf in stand houdende cycli van armoede en ongelijkheid die nu de Amerikaanse maatschappij kenmerken.
Leerzaam voor het beleid in Nederland op terreinen als jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs en, nou ja, noem maar op.

De komende paar dagen geen berichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten