zaterdag 16 februari 2013

De radeloosheid van de bezuinigers - Gratifying Signs of Desperation - NYTimes.com

Paul Krugman: Aan beide kanten van de Oceaan zijn er toenemende tekenen van radeloosheid bij de bezuinigers. Zie de link onderaan. Hij besluit met (mijn vertaling):
Zoals gezegd, deze tekenen van radeloosheid zijn heuglijk. Ongelukkigerwijs hebben deze mensen al een geweldige schade toegebracht en behouden ze nog de macht om nog veel meer schade toe te brengen.
Gratifying Signs of Desperation - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten