maandag 18 februari 2013

Hoe goed is het Centraal Planbureau? CPB beoordeeld

Het Centraal Planbureau speelt een groeiende rol in de Nederlandse politiek en beleidsontwikkeling. Dat is mooi, omdat het als onafhankelijk orgaan cijfers aan levert waarmee beleidsplannen en verkiezingsprogamma's worden doorgerekend. Het lijkt er zelfs steeds meer op dat politieke partijen hun programma's schrijven met de modellen van het CPB in hun achterhoofd. Dat geeft wel een heel groot, waarschijnlijk te groot, gewicht aan die modellen en aan de veronderstellingen die daarin besloten liggen.

Hoe groter die rol, hoe belangrijker dus de kwaliteit van die modellen en van de veronderstellingen. Wat weten we daarvan? Het CPB wordt om de vijf jaar beoordeeld en vandaag is het Rapport van de Commissie Beleidsgerichte Toetsing 2013 uitgebracht. Zie de link onderaan dit bericht. Er is ook een vijfjaarlijkse toetsing van de wetenschappelijk kwaliteit, maar die komt kennelijk nog.

In het eerdere bericht Prestatiebeloning in het onderwijs geen goed idee maakte ik me zorgen over die wetenschappelijke kwaliteit. Het bleek me toen dat het CPB extra punten toekent aan verkiezingsprogramma's als daarin sprake is van het voornemen om prestatiebeloning in het onderwijs in te voeren. Daardoor werden ineens allerlei partijen voorstander van prestatiebeloning. Maar waar baseerde het CPB zich op bij de veronderstelling dat prestatiebeloning in het onderwijs positieve effecten heeft? Op een enkel onderzoek, dat bovendien voortijdig werd afgebroken. En studies die negatief oordeelden over de effecten van prestatiebeloning leken te zijn genegeerd.

Als je bedenkt dat een zo zwakke wetenschappelijke onderbouwing van een veronderstelling wel niet op zichzelf zal staan, dan wekt dat geen vertrouwen in die modellen van het CPB. We moeten natuurlijk die toetsing van de wetenschappelijke kwaliteit nog afwachten. Maar enige zorg lijkt gerechtvaardigd als je in die Beleidsgerichte Toetsing van vandaag leest dat het CPB steeds meer moet doen met steeds minder geld. En als je de aanbeveling leest om de buiten het CPB aanwezige kennis beter te benutten (dan nu kennelijk gebeurt).

CPB beoordeeld op beleidsgerichtheid | www.cpb.nl:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: