vrijdag 1 februari 2013

De vergeefse zoektocht naar bezuinigingssuccessen - Looking for Mr. Goodpain - Paul Krugman

Paul Krugman vandaag in de New York Times (link onderaan): Drie jaar geleden was de financiële crisis over, maar de economieën verkeerden in een diepe depressie met hoge werkloosheid. Maar de politieke elite van de Westerse wereld besloot dat de werkloosheid niet het belangrijkste probleem was. Het terugbrengen van de overheidstekorten moest voorop staan. En die elite beloofde dat zou blijken dat deze bezuinigingsstrategie succesvol zou zijn.

Sinds die tijd zijn ze op zoek naar voorbeelden van dat succes. Eerst zou Ierland dat voorbeeld zijn, maar helaas. De werkloosheid is er nu hoger dan in 2010. Toen werd Groot-Brittannië het goede voorbeeld. Maar die economie ligt plat. Daarna moest naar de kleine landen worden uitgeweken: Letland zou het succesverhaal zijn. Daar gaat het inderdaad ietsje beter, maar om dat nu een succes te noemen...
Wat leren we dus van deze nogal pathetische zoektocht naar de succesverhalen over bezuinigingen? We leren dat de doctrine die de afgelopen drie jaar de economische discussie van de elite heeft beheerst, op alle fronten verkeerd was. Niet alleen zijn we bang gemaakt met niet bestaande bedreigingen, er zijn ons beloningen beloofd die niet zijn gekomen en die nooit zullen komen. Het is tijd om de obsessie met overheidstekorten opzij te zetten en terug te gaan naar het werkelijke probleem - namelijk de onaanvaardbaar hoge werkloosheid.
(Nee, Nederland is natuurlijk ook bepaald geen voorbeeld van een bezuinigingssucces! Maar dat komt nog, zeggen ze bij de VVD en de PvdA....)

Looking for Mr. Goodpain - NYTimes.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten