woensdag 13 februari 2013

Obama: Bezuinigen alleen is geen economisch plan

Obama heeft zijn State of the Union toespraak gehouden. De New York Times geeft hier de video en de uitgeschreven tekst. Een ook voor Europese politici zeer leerzaam betoog. In het bijzonder dit ene zinnetje zou speciaal onder de aandacht moeten worden gebracht:
Bezuinigen alleen is geen economisch plan.
Niet zozeer omdat dat zo'n verrassend en scherp inzicht is, maar vooral omdat het in een presidentiële toespraak terecht komt. Dat zegt veel over de kwaliteit en het niveau van de economische inzichten die in de kringen van economische beleidsmakers rondzingen. Die zijn zo abominabel dat een zo eenvoudig zinnetje blijkbaar tot een zo belangrijke toespraak kan doordringen. Obama en zijn staf moeten dat nodig hebben gevonden.

Zou onze VVD-PvdA regering dat zinnetje ook tot zich hebben laten doordringen? Of waren ze al eerder bezig om tot bezinning te komen? Dat zou je kunnen denken nu vannacht dat akkoord over de woningmarkt is gesloten. Zie de link onderaan. Want warempel, in dat akkoord is enige ruimte voor stimulering van de economie! En dat leidt tot een gat in de begroting van jaarlijks 200 miljoen euro. Moest dat dan niet meteen gecompenseerd worden door dat geld ergens anders vandaan te halen. Moest dat niet ook meteen onderdeel zijn van dat akkoord? Want we moesten toch bezuinigen? Nu! Nu! "Dat is de enige weg" (Rutte).

Nee, er lijkt een besef te zijn dat enige bezinning geen kwaad kan. Want bezuinigen alleen is geen economisch plan.
Update. Ja, volgens ingewijden laat het kabinet dit jaar verdere bezuinigingen achterwege. Nu wachten op de volgende stap, die van het echt stimuleren van de economie.

Blok: akkoord slaat gat van 200 miljoen euro per jaar - Kabinet-Rutte II - VK:

'via Blog this'

Geen opmerkingen: