vrijdag 21 juni 2013

Helpen buurtinterventies om leefbaarheid te vergroten? Kritiek op het onderzoek van Vasco Lub

Omdat het werkterrein van dit blog veel te breed is om door één persoon te worden bestreken, komen er dagelijks kwesties voorbij die ik door tijdgebrek moet laten liggen. Ongeveer een maand geleden was dat de kwestie of de leefbaarheid van buurten door interventies kan worden vergroot. Vasco Lub deed daar zijn promotie-onderzoek naar en hij schreef daarover een bericht op de site van Sociale Vraagstukken.

De resultaten van zijn onderzoek komen er op neer dat er weinig of eigenlijk geen aanwijzingen zijn voor de beoogde werking van die interventies. Om welke interventies ging het? Om het bevorderen van contacten tussen bewoners, om het bevorderen van participatie door bewoners, om gedragscodeprojecten, om straatcoaches en om het bevorderen van sport in de buurt.

Vasco Lub zou gelijk kunnen hebben, maar het leek me toen dat ik dat proefschrift nog wel eens zou moeten checken. Was er nog niet van gekomen en ik weet niet of dat nog verandert. Maar gelukkig is er nu Kees Fortuin die dat wel heeft gedaan en daar, ook op Sociale Vraagstukken, over bericht. Hij lijkt belangrijke kritiek te hebben, o.a. op Lubs beperking van leefbaarheid tot veiligheid en sociale controle. Ook moet Lub de literatuur selectief hebben gelezen.

Ik geef het maar door. Met de gelatenheid die voortkomt uit het besef dat mijn mogelijkheden beperkt zijn.

Onderzoek naar wijkinterventies is heel willekeurig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten