donderdag 27 februari 2014

Hebben mensen gelijk als ze meer sociale contacten willen? Over het verband tussen contacten en geluk

Onze maatschappij is individualistischer en competitiever dan ons lief is. Ik denk nog even terug aan de enquête 21minuten.nl van 2006 (pdf), waaruit bleek dat 91 procent van de bevolking de huidige samenleving individualistisch vindt. Dat dat als negatief werd gezien, bleek er uit dat 89 procent een solidaire samenleving wenst. (Waarom is die jaarlijkse enquête 21minuten.nl eigenlijk na 2007 gestopt?)

Resultaten van de CBS-publicatie Frequentie en kwaliteit van sociale contacten (pdf) wijzen in dezelfde richting. We hebben al gezien dat er een onvervulde behoefte blijkt te zijn aan ontmoeting en sociale contacten. Mensen zouden meer sociale contacten wensen dan ze in werkelijkheid hebben.

Maar is dat wel zo een verstandige wens? Is autonomie en zelfredzaamheid niet beter voor je? Is het niet "achterhaald", "nostalgisch" en "zwak" om zo sociaal behoeftig te zijn?

Nee hoor, het is juist heel verstandig om meer sociale contacten als wenselijk te zien. In diezelfde CBS-publicatie vind je dat sociale samenhang goed is voor de maatschappij en dat sociale contacten mensen gelukkiger maken.

Trouwens, niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder en gezond langer levend. Loop nog maar eens alle berichten op dit blog na onder het label gezondheid om je daar van te vergewissen.

Maar een aardig inzicht in het verband tussen sociale contacten en geluk krijg je door dit CBS-Excel bestand. Je ziet daar de aflopende percentages gelukkigen bij afnemend contact met familie, vrienden, buren en een vriendengroep. Let wel: ook contacten met buren dragen bij aan geluk. (Oké, het zou ook zo kunnen zijn dat gelukkige mensen makkelijker contact met hun buren maken.)

En onderaan zie je dat het hebben van oppervlakkige sociale contacten en het zich geïsoleerd voelen samengaat met minder gelukkig zijn. En andersom voor het hebben van iemand die je begrijpt.

Nee, het is helemaal niet gek om meer sociale contacten te wensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten