vrijdag 17 augustus 2012

De inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten nu is groter dan die van Engeland in de zeventiende eeuw

De agrarische samenlevingen waren extreem ongelijk. Na de egalitaire jagers-verzamelaarssamenlevingen nam de ongelijkheid met de verspreiding van de landbouw sterk toe. De koninkrijken en de keizerrijken ontstonden, de adel, de kastenstelsels en de slavernij. In de link onderaan dit bericht staat in twee staafdiagrammen de grote inkomensongelijkheid in het nog agrarische Engeland van de zeventiende eeuw afgebeeld (de groene staven).

Maar wat zie je ook? De inkomensongelijkheid in de huidige Verenigde Staten is even extreem (de bruine staven). Of zelfs, gemeten aan de allerhoogste inkomens, extremer.

Tot voor kort kon je de gedachte hebben dat met de industrialisering en de stijging van de prijs van arbeid in de negentiende eeuw de democratie niet meer was tegen te houden. En dat met de democratie ook de ongelijkheid weer zou worden ingetoomd. Maar of die trend wel doorzet, daar ga je nu, als je naar de Verenigde Staten kijkt, sterk aan twijfelen.

Comparisons of income distribution in the USA in 2007 and England in the 17th century (2 charts) « Real-World Economics Review Blog:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten