woensdag 29 augustus 2012

Zelf-organisatie: Time Banks en lokale munten in Spanje, Italië en Griekenland - Pro-sociaal gedrag en sociale omgeving (11)

De Wall Street Journal wijdt een artikel aan de bloei van Time Banks en complementaire munten in Spanje, Italië en Griekenland. Zie de link onderaan dit bericht. Eerder schreef ik over Time Banks en LETS:
Het zijn lokale netwerken van mensen die iets voor elkaar doen buiten het officiële geldstelsel om. Iedereen brengt uren hulp in en ontvangt uren hulp. Het verschil met informele hulpnetwerken, zoals tussen familie en vrienden, is dat er enige organisatie aan te pas komt. Het feit dat ze bestaan wijst er op dat in veel buurten mensen bereid zijn iets voor elkaar te doen en dat het voor het effectueren van die bereidheid nodig kan zijn om die mensen bij elkaar te brengen. Er is met andere woorden vaak een informatietekort. Mevrouw X is niet meer goed ter been en zou graag hulp hebben bij het boodschappen doen. Of zou gewoon wel graag eens het huis uit willen. Meneer Y woont een straat verder, heeft tijd en een auto en zou graag iets voor iemand doen. Maar mevrouw X en meneer Y kennen elkaar niet. En daardoor komt iets niet tot stand wat de sociale leefbaarheid van de buurt zou verhogen. Wat de buurt een beetje een gemeenschap, een dorp, zou maken.
En eerder schreef ik over complementaire munten dat die
mogelijk maken dat allerlei binnenlandse transacties die nu niet plaats vinden doordat de geldhoeveelheid (in euro's) in is gezakt, weer kunnen worden gesloten en uitgevoerd. De Grieken hebben veel geld (in euro's) verloren, maar hebben nu net zo veel tijd als eerder. Door de drachme als complementaire munt in te voeren is het beter mogelijk om al die tijd productief voor elkaar aan te wenden. Het zou de welvaart van de Grieken verhogen.
Time Banks en complementaire munten zijn interessant als voorbeelden van zelf-organisatie. En het is interessant dat ze opkomen als zowel de markt als de overheid tekortschieten in het verschaffen van bestaanszekerheid. Mensen benutten dan weer meer de mogelijkheden die de persoonlijke, onderlinge afhankelijkheid naar boven brengt. Als er te weinig geld is, doordat de markt geen banen verschaft en doordat de overheid een bezuinigingsbeleid voert, dan kunnen we altijd nog elkaar een handje helpen. Goed om te zien dat de menselijke natuur zo in elkaar zit dat die mogelijkheden worden onderkend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten