woensdag 15 augustus 2012

Verandert de ECB van koers? Merijn Knibbe

De systeemfout in de euro, misschien de enige, maar in ieder geval de belangrijkste, is dat de Europese Centrale Bank uitsluitend tot taak heeft om de prijsstabiliteit te bewaken. De achterliggende gedachte is dat als de inflatie maar stabiel niet boven de 2 procent uitkomt, dat dan al het goede vanzelf volgt. De micro-economie tendeert dan naar het optimale evenwicht en er zijn geen macro-economische problemen meer. Zie eerder dit bericht, waar Robert Skidelski betoogt dat al bij de invoering van de euro bekend was (bekend kon zijn) dat dit een te abstracte en een foute gedachte is. Iedereen die nog een herinnering aan het werk van Keynes had, wist dat de private investeringsmachine labiel is.

Volgens Merijn Knibbe (zie de link onderaan dit bericht) zijn er nu echter aanwijzingen dat de ECB het principe van het uitsluitend bewaken van de prijsstabiliteit laat varen. Niet dat dat nu publiekelijk als een koersverandering bekend wordt gemaakt. Het valt op te maken uit de openingsspeech van Mario Draghi, de president van de ECB, van een conferentie van de ECB in april van dit jaar over statistiek. Zie de link in het bericht van Merijn. Veelzeggend is de titel van die speech: Statistics to deliver price stability and mitigate systemic risk. En het viel, als ik me goed herinner, ook op te maken uit de uitlatingen van Draghi in Londen een tijdje geleden, waarna iedereen een radicaal ingrijpen van de ECB verwachtte. Wat nog op zich laat wachten.

Maar het is nu dus uitgesproken dat de ECB een dubbel mandaat heeft: bewaken van de prijsstabiliteit én het beheersen van systeemrisico's. Volgens Merijn zou dit onder het regime van Trichet, de voorganger van Draghi, onbestaanbaar zijn geweest. Onder dat tweede mandaat kan van alles vallen, zou je denken. En achter de gesloten deuren zullen de meningen daarover wel verschillen. Maar in ieder geval lijkt Draghi het op te vatten als het mandaat om dat te doen wat het systeemrisico van het uiteenvallen van de eurozone voorkomt. Misschien is hij alleen nog bezig met af te wachten wanneer dat moment gekomen is. Of laat hij zich door de Duitse regering onder druk zetten om er nog mee te wachten. Dat laatste zou in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de ECB.

(Nog niet genoeg) goed nieuws van de ECB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten