woensdag 27 juni 2012

Een manifest voor economisch verstandig beleid - Paul Krugman en Richard Layard

Paul Krugman en Richard Layard publiceren in de Financial Times een Manifest voor een verstandig economisch beleid. Zie de link hieronder. Mij lijkt dit een belangrijke, ja, historische gebeurtenis. Ze leggen uit: (1) wat de oorzaken van de crisis zijn, (2) wat de aard van de crisis is, (3) wat het juiste antwoord is, (4) welke grote vergissing er nu gemaakt wordt, (5) waarom het vertrouwensargument niet deugt, en (6) waarom het argument niet deugt dat de oorzaken structureel zijn. Ze besluiten met:
Als gevolg van hun verkeerde ideeën leggen veel westerse beleidsmakers een geweldig lijden aan hun volkeren op. Maar de ideeën die ze aanhangen over hoe met recessies om te gaan, werden na de rampen van de jaren 30 al door bijna alle economen verworpen. Het is tragisch dat nu de oude ideeën weer wortel hebben geschoten.
De beste beleidsmaatregelen zullen per land verschillen en zullen discussie vereisen. Maar ze moeten gebaseerd zijn op een juiste analyse van het probleem. Wij roepen daarom alle economen en anderen die instemmen met de strekking van dit manifest op om hun instemming online te registreren en publiekelijk te pleiten voor een betere benadering. De hele wereld lijdt schade als mannen en vrouwen zwijgen over wat ze weten dat verkeerd is.
A manifesto for economic sense - FT.com:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten