vrijdag 22 juni 2012

Tekortreductie in Europa. Nederland doet het niet zo goed. Merijn Knibbe laat de cijfers zien

Merijn Knibbe geeft een mooi overzicht van wat de Europese landen hebben gedaan om hun tekorten te reduceren. Zie de link hieronder. Overal namen in de eerste fase van de crisis de tekorten toe en daarna weer af. Toch zijn ze overal, ook in Duitsland, nog steeds hoger dan voor de crisis. Zie de figuur in het bericht.
Opmerkelijk is dat de rijkere landen er duidelijk voor hebben gekozen om, anders dan ze andere landen voorschrijven, hun eigen maatschappij niet kapot te bezuinigen. Dit is verstandig en wijs beleid (...). En het is niet zo verstandig geweest de kleinere landen het tekort geforceerd te laten terugbrengen. Duidelijk is ondertussen dat zowel de maatschappelijke kosten (massa-emigratie, halvering pensioenen in Griekenland, massawerkloosheid, overeind blijven nutteloze bankensector in Ierland ten koste van huishoudens) zowel als de economische kosten ervan (de huidige crisis in Nederland , bijvoorbeeld) niet opwegen tegen de baten. Het totale Eurozone-tekort is beperkt, er is geen reden om tekorten in individuele landen geforceerd te verkleinen, het tempo in Portugal (waar de pensioenpotten zijn geplunderd), Griekenland (massale werkloosheid die veeeeeel hoger is dan deze ooit geweest is voor de Euro) en de Baltische staten is duidelijk te hoog geweest.
Toch steekt het dat het land dat zijn tekort het minst zag dalen, Nederland, zich bij monde van Jan-Kees de Jager zo negatief en denigrerend uitlaat over landen die een veel sterkere daling van het tekort kenden en nu weer, anders dan Nederland, tekorten hebben die bijna op het niveau van voor de crisis liggen. (...) Mede door de daling van de woningprijzen is die ontwikkeling in Nederland niet zo gunstig, met alle gevolgen van dien voor het tekort. (...) het zou ons niet misstaan als we een toontje lager zouden zingen en het vingertje wat minder zouden opheffen - een gidsland zijn we bepaald niet.
Krisiskroniek (4). Het onrecht van spreken van Jan-Kees de Jager | Lux et Veritas:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten