zondag 3 juni 2012

Uur u voor de Eurozone, voor de zoveelste keer « Politieke Economie – Bas Jacobs

Bas Jacobs heeft een paar maanden gezwegen, maar kan het nu niet langer aanzien. Zie de link onderaan dit bericht. Neem er een kwartiertje de tijd voor. Hij beschrijft in kort bestek wat voor puinhoop de financiële en politieke elite van het europroject hebben gemaakt. Er gebeurt wat Paul de Grauwe al lang geleden voorspelde.

Om nu nog te redden wat er te redden valt, moet aan drie minimumvoorwaarden worden voldaan: (1) er moet een Europese bankenunie komen om de "bankjog" uit de perifere landen te stoppen, (2) De belastingbetalers in de kernlanden, w.o. Duitsland en Nederland, moeten garant staan voor overheden van perifere landen in de eurozone, die al dan niet na noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen, solvabel geacht kunnen worden, (3) Schulden van alle landen die insolvabel dus failliet zijn, moeten worden geherstructureerd.

Dit is minimaal nodig om een financiële chaos in de eurozone te voorkomen. Maar de politici durven dit niet aan hun kiezers te verkopen, omdat ze die kiezers tot nog toe steeds onjuist hebben voorgelicht. Of ze zijn zelf gewoon te slecht geïnformeerd. Zolang we nog teveel ongeïnformeerde en/of laffe politici hebben:
Als de middenpartijen in Europa niet de bereidheid hebben om hun kiezers te overtuigen dat deze randvoorwaarden absoluut noodzakelijk zijn, of als de meerderheid van het electoraat in de eurolanden die voorwaarden domweg politiek onacceptabel vindt, () dan is de conclusie even logisch als deprimerend: de euro is inderdaad gedoemd te mislukken.
Zou een stuk als dit morgen op de voorpagina's van alle grote Europese dagbladen mogen staan? En zou het vanavond nog aan de deuren van de ministeries van financiën in Berlijn en Den Haag gespijkerd mogen worden? Het zijn maar wensen.
Uur u voor de Eurozone, voor de zoveelste keer « Politieke Economie – Bas Jacobs:

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten